Ceny advokat obrazek

Odměny, ceny za právní služby

Odměna advokáta, ceny za právní služby

Ceny za právní služby jsou předem dohodnuty s klientem tak, aby bylo od počátku zřejmé, kolik bude právní služba stát a jakým způsobem bude určena. Pokud při první poradě nedojde k dohodě o odměně, pak klient za tuto poradu nic neplatí.

Je možno dohodnout odměnu za celou kauzu, účtování za jednotlivé úkony právní služby, hodinovou sazbu či paušální odměnu v případě průběžného a dlouhodobého poskytování právních služeb.

Ceny za právní služby podílem

Lze dohodnout i odměnu podílem z vymožené částky, kdy klient hradí odměnu pouze v případě úspěšného vymožení požadovaného nároku. Tento způsob odměny je výhodný zejména pro poškozené a pozůstalé z dopravních nehod, pracovních úrazů a v případě nemocí z povolání. V určitých případech můžeme uplatnit svoji odměnu u pojišťovny viníka dopravní nehody a poškozený tak nemusí hradit náklady právního zastoupení ze svého.

Kontaktujte nás. Podrobnou cenovou nabídku Vám vypracujeme ZDARMA.

Správní právo

Správní řízení, zastupování před orgány veřejné správy (úřady), přestupky (dopravní přestupky), správní delikty, přestupkové řízení, stavební řízení, správní řízení u policie.

Pracovní právo

Pracovní smlouva, dohoda o provedení práce, vznik, změna a ukončení pracovního poměru, hromadná propouštění, mzdy a platy, překážky v práci, odpovědnost za škodu, bezpečnost práce, diskriminace v práci.

Právní poradna

Konzultace ZDARMA, on-line poradna, právní zastoupení, sepsání smluv a právních listin,  právní rozbory a analýzy Vašeho problému, konzultace v případě spáchání přestupku, trestného činu.

Dopravní přestupky

Pokuta, podání vysvětlení, přestupek, trestný čin v dopravě, správní řízení s řidičem, dopravní nehoda, dopravní přestupek, nepřiměřená rychlost, nezastavení na stopce nebo červené, jízda pod vlivem alkoholu, bodový systém