Ceny

Ceny advokat obrazek

Odměny, ceny za právní služby

Odměna advokáta, ceny za právní služby

Ceny za právní služby jsou předem dohodnuty s klientem tak, aby bylo od počátku zřejmé, kolik bude právní služba stát a jakým způsobem bude určena. Pokud při první poradě nedojde k dohodě o odměně, pak klient za tuto poradu nic neplatí.

Je možno dohodnout odměnu za celou kauzu, účtování za jednotlivé úkony právní služby, hodinovou sazbu či paušální odměnu v případě průběžného a dlouhodobého poskytování právních služeb.

Ceny za právní služby podílem

Lze dohodnout i odměnu podílem z vymožené částky, kdy klient hradí odměnu pouze v případě úspěšného vymožení požadovaného nároku. Tento způsob odměny je výhodný zejména pro poškozené a pozůstalé z dopravních nehod, pracovních úrazů a v případě nemocí z povolání. V určitých případech můžeme uplatnit svoji odměnu u pojišťovny viníka dopravní nehody a poškozený tak nemusí hradit náklady právního zastoupení ze svého.

Kontaktujte nás. Podrobnou cenovou nabídku Vám vypracujeme ZDARMA.

O čem právě píšeme

Jaká je hodnota bodu u tzv. bolestného?

Jakožto poškození z dopravní nehody máte nárok na náhradu bolestného (tzn. vytrpěné bolesti). Tuto náhradu Vám poskytne pojišťovna viníka dopravní nehody, u níž měl v jejím okamžiku sjednáno odpovědnostní pojištění z provozu motorových vozidel (tzv. povinné ručení).

Celý článek…

Další články

Neposkytnutí pomoci řidičem dopravního prostředku

Pracovní úraz a nemoc z povolání

Odškodnění bolestného a ztížení společenského uplatnění v případě nemoci z povolání nebo pracovního úrazu