Náhrady škody na zdraví obrazek

Náhrady škody na zdraví

Náhrada škody

Náhrady škody se uplatňují v těchto oblastech:

  • dopravní nehody;
  • pracovní úrazy;
  • nemoci z povolání;
  • pochybení lékařů nebo zanedbání lékařské péče;
  • úrazy ve školách a při sportu; a
  • kousnutí psů, útoky zvířat.

Osoba, která je zraněna při nehodě, má obecně nárok na náhradu za:

  • bolest  (bolestné) a ztížení společenského uplatnění (trvalé následky);
  • účelně vynaložené náklady spojené s léčením;
  • věcnou škodu; a
  • ztrátu na výdělku.

Náhrada škody – dopravní nehoda

Stala se Vám nebo někomu z Vašich blízkých dopravní nehoda? Byli jste účastníky dopravní nehody jako chodec, nebo cyklista?  Advokátní kancelář JUDr. Martiny Čejkové se specializuje na odškodňování obětí dopravních nehod, se kterými má advokátka mnohaleté zkušenosti. Právní poradenství doporučujeme ihned po nehodě, ještě předtím, než se do události zapojí pojišťovna, aby naše advokátní kancelář mohla co nejlépe chránit Vaše zájmy, zachovat svědecké výpovědi a potřebné důkazy.

Utok psa nahrada skody obrazek

Útok psa – náhrada škody

Pojišťovny často snižují pojistné plnění na nejnižší přijatelnou míru, navíc mají v této oblasti rozsáhlé právní zkušenosti a disponují týmy specializovaných právníků. Pro získání odpovídající náhrady škody je důležité spolupracovat s advokátní kanceláří, která sporům s pojišťovnami rozumí a dlouhodobě se touto problematikou zabývá.

Zanedbani lekarske pece obrazek

Zanedbání lékařské péče – uplatněte svůj nárok na náhradu škody na zdraví

Náhrady škody – ostatní

V případě pochybení lékařů, zanedbání lékařské péče, pracovních úrazů, nemocí z povolání, kousnutí zvířat, smrti Vašich blízkých při dopravní nehodě nebo poškození zdraví při dopravní nehodě máte nároky na odškodnění, které Vám naše advokátní kancelář pomůže zajistit a bezpečně Vás provede celým sporem.

Nevzdávejte spory s pojišťovnami, pomůžeme Vám.

Právo nemovitostí

Převody nemovitostí, kupní smlouvy, smlouva o smlouvě budoucí, zástavy, věcná břemena, nájmy bytů a nebytových prostor, úprava práv při výstavbě nemovitostí, oceňování nemovitostí.

Trestní právo

Trestní stíhání, trestní obhajoba, zahlazení odsouzení, podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody, zastupování poškozených a poradenství obětem trestných činů, příprava trestního oznámení, stížnosti.

Pracovní právo

Pracovní smlouva, dohoda o provedení práce, vznik, změna a ukončení pracovního poměru, hromadná propouštění, mzdy a platy, překážky v práci, odpovědnost za škodu, bezpečnost práce, diskriminace v práci.

Správní právo

Správní řízení, zastupování před orgány veřejné správy (úřady), přestupky (dopravní přestupky), správní delikty, přestupkové řízení, stavební řízení, správní řízení u policie.