Náhrady škody na zdraví obrazek

Náhrady škody na zdraví

Náhrada škody

Náhrady škody se uplatňují v těchto oblastech:

  • dopravní nehody;
  • pracovní úrazy;
  • nemoci z povolání;
  • pochybení lékařů nebo zanedbání lékařské péče;
  • úrazy ve školách a při sportu; a
  • kousnutí psů, útoky zvířat.

Osoba, která je zraněna při nehodě, má obecně nárok na náhradu za:

  • bolest  (bolestné) a ztížení společenského uplatnění (trvalé následky);
  • účelně vynaložené náklady spojené s léčením;
  • věcnou škodu; a
  • ztrátu na výdělku.

Náhrada škody – dopravní nehoda

Stala se Vám nebo někomu z Vašich blízkých dopravní nehoda? Byli jste účastníky dopravní nehody jako chodec, nebo cyklista?  Advokátní kancelář JUDr. Martiny Čejkové se specializuje na odškodňování obětí dopravních nehod, se kterými má advokátka mnohaleté zkušenosti. Právní poradenství doporučujeme ihned po nehodě, ještě předtím, než se do události zapojí pojišťovna, aby naše advokátní kancelář mohla co nejlépe chránit Vaše zájmy, zachovat svědecké výpovědi a potřebné důkazy.

Utok psa nahrada skody obrazek

Útok psa – náhrada škody

Pojišťovny často snižují pojistné plnění na nejnižší přijatelnou míru, navíc mají v této oblasti rozsáhlé právní zkušenosti a disponují týmy specializovaných právníků. Pro získání odpovídající náhrady škody je důležité spolupracovat s advokátní kanceláří, která sporům s pojišťovnami rozumí a dlouhodobě se touto problematikou zabývá.

Zanedbani lekarske pece obrazek

Zanedbání lékařské péče – uplatněte svůj nárok na náhradu škody na zdraví

Náhrady škody – ostatní

V případě pochybení lékařů, zanedbání lékařské péče, pracovních úrazů, nemocí z povolání, kousnutí zvířat, smrti Vašich blízkých při dopravní nehodě nebo poškození zdraví při dopravní nehodě máte nároky na odškodnění, které Vám naše advokátní kancelář pomůže zajistit a bezpečně Vás provede celým sporem.

Nevzdávejte spory s pojišťovnami, pomůžeme Vám.

Trestní právo

Trestní stíhání, trestní obhajoba, zahlazení odsouzení, podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody, zastupování poškozených a poradenství obětem trestných činů, příprava trestního oznámení, stížnosti.

Náhrady škody na zdraví
Dopravní nehody, pracovní úrazy, nemoc z povolání, pochybení lékařů, zanedbání lékařské péče, úraz ve škole, úraz při sportu, kousnutí psem, útoky zvířat, bolest (bolestné), ztížení společenského uplatnění (trvalé následky), ztráta na výdělku.
Dopravní přestupky

Pokuta, podání vysvětlení, přestupek, trestný čin v dopravě, správní řízení s řidičem, dopravní nehoda, dopravní přestupek, nepřiměřená rychlost, nezastavení na stopce nebo červené, jízda pod vlivem alkoholu, bodový systém

Obchodní právo

Zakládání obchodních společností, zápis do obchodního rejstříku,obchodní smlouvy, smlouvy o dílo, kupní smlouvy, smlouvy o obchodním zastoupení, reklamace, smluvní pokuty, vymáhání dluhů a pohledávek, s.r.o., k.s., v.o.s., a.s.