Rodinné právo obrázek

Rodinné právo

Rodinné právo

Advokátní kancelář JUDr. Martiny Čejkové nabízí komplexní služby a právní poradenství ve všech oblastech RODINNÉHO PRÁVA.

Rodinné právo upravuje osobní a majetkové vztahy mezi členy rodiny. Řeší vznik a zánik manželství, vztahy mezi rodiči a dětmi a náhradní rodinnou péči. 

Rozvod je složitou životní situací, proto se snažíme k případům rodinného práva přistupovat citlivě, protože jsme si vědomi velkého zásahu do soukromí a emocionálního vypětí zúčastněných. Vždy pečlivě vážíme efektivnost vynaložených nákladů a přínosů pro klienta a nebojíme se navrhnout i nekonvenční, ale efektivní způsoby řešení. Kauzy rodinného práva (např. rozvod) dokážeme řešit bez nutnosti přítomnosti samotných účastníků při jednání soudu.

 Pomůžeme Vám při řešení: 

Rodinne pravo picture

Rodinné právo – rozvod

  • problémů spojených s ROZVODEM včetně tzv. smluveného rozvodu; 
  • rozdělení (vypořádání) společného jmění manželů;
  • problému spojených s péčí o dítě
  • VÝŽIVNÉHO na dětiVÝŽIVNÉHO mezi manželi, VÝŽIVNÉHO rodičů;
  • styku rodičů s dítětem;
  • určení a popření otcovství; a
  • vymáhání výživného.

Rozvodové řízení – rozvod

Naše kancelář nabízí konkrétní pomoc při sepsání PŘEDMANŽELSKÉ SMLOUVY, zastupování v rozvodovém řízení (podáme žádost o rozvod / návrh na rozvod), dále u vypořádání (rozdělení) majetku a uspořádání bydlení po rozvodu.

Výživné

Zaměřujeme se na vymáhání výživného, zastupování ve sporech o snížení nebo zvýšení výživného, při úpravě poměrů nezletilých dětí pro dobu před rozvodem a po rozvodu manželství – svěření dětí do výchovy jednoho z rodičů, střídavá výchova a společná výchova.

Sepíšeme a ověříme všechny listiny potřebné k tzv. dohodnutému rozvodu – dohody rodičů o úpravě poměrů nezletilých dětí, smlouvy manželů o vypořádání vzájemných majetkových vztahů (společného jmění manželů), uspořádání bytové situace a VYŽIVOVACÍ POVINOSTI.

Další informace o rozvodech najdete v článku „Jak se rozvést? Co je dobré vědět o rozvodu“ a v článku „Není rozvod jako rozvod“.

Právo na ochranu osobnosti

Ochrana osobnosti, cti a lidské důstojnosti, soukromí, jména a projevů osobní povahy, obrazové a zvukové záznamy, písemnosti a obrazové snímky (fotografie), trestný čin pomluvy, tiskem, filmem, rozhlasovým vysíláním, televizí nebo  internetem.

Právo nemovitostí

Převody nemovitostí, kupní smlouvy, smlouva o smlouvě budoucí, zástavy, věcná břemena, nájmy bytů a nebytových prostor, úprava práv při výstavbě nemovitostí, oceňování nemovitostí.

Rodinné právo

Majetkové vztahy před uzavřením manželství (předmanželské smlouvy), vztahy mezi manžely, rozvod manželství, výchova a výživa nezletilého dítěte, určování otcovství, osvojení, vypořádání společného jmění manželů dohodou či soudem.

Právní poradna

Konzultace ZDARMA, on-line poradna, právní zastoupení, sepsání smluv a právních listin,  právní rozbory a analýzy Vašeho problému, konzultace v případě spáchání přestupku, trestného činu.