Rodinné právo obrázek

Rodinné právo

Rodinné právo

Advokátní kancelář JUDr. Martiny Čejkové nabízí komplexní služby a právní poradenství ve všech oblastech RODINNÉHO PRÁVA.

Rodinné právo upravuje osobní a majetkové vztahy mezi členy rodiny. Řeší vznik a zánik manželství, vztahy mezi rodiči a dětmi a náhradní rodinnou péči. 

Rozvod je složitou životní situací, proto se snažíme k případům rodinného práva přistupovat citlivě, protože jsme si vědomi velkého zásahu do soukromí a emocionálního vypětí zúčastněných. Vždy pečlivě vážíme efektivnost vynaložených nákladů a přínosů pro klienta a nebojíme se navrhnout i nekonvenční, ale efektivní způsoby řešení. Kauzy rodinného práva (např. rozvod) dokážeme řešit bez nutnosti přítomnosti samotných účastníků při jednání soudu.

 Pomůžeme Vám při řešení: 

Rodinne pravo picture

Rodinné právo – rozvod

  • problémů spojených s ROZVODEM včetně tzv. smluveného rozvodu; 
  • rozdělení (vypořádání) společného jmění manželů;
  • problému spojených s péčí o dítě
  • VÝŽIVNÉHO na dětiVÝŽIVNÉHO mezi manželi, VÝŽIVNÉHO rodičů;
  • styku rodičů s dítětem;
  • určení a popření otcovství; a
  • vymáhání výživného.

Rozvodové řízení – rozvod

Naše kancelář nabízí konkrétní pomoc při sepsání PŘEDMANŽELSKÉ SMLOUVY, zastupování v rozvodovém řízení (podáme žádost o rozvod / návrh na rozvod), dále u vypořádání (rozdělení) majetku a uspořádání bydlení po rozvodu.

Výživné

Zaměřujeme se na vymáhání výživného, zastupování ve sporech o snížení nebo zvýšení výživného, při úpravě poměrů nezletilých dětí pro dobu před rozvodem a po rozvodu manželství – svěření dětí do výchovy jednoho z rodičů, střídavá výchova a společná výchova.

Sepíšeme a ověříme všechny listiny potřebné k tzv. dohodnutému rozvodu – dohody rodičů o úpravě poměrů nezletilých dětí, smlouvy manželů o vypořádání vzájemných majetkových vztahů (společného jmění manželů), uspořádání bytové situace a VYŽIVOVACÍ POVINOSTI.

Další informace o rozvodech najdete v článku „Jak se rozvést? Co je dobré vědět o rozvodu“ a v článku „Není rozvod jako rozvod“.

Trestní právo

Trestní stíhání, trestní obhajoba, zahlazení odsouzení, podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody, zastupování poškozených a poradenství obětem trestných činů, příprava trestního oznámení, stížnosti.

Právo nemovitostí

Převody nemovitostí, kupní smlouvy, smlouva o smlouvě budoucí, zástavy, věcná břemena, nájmy bytů a nebytových prostor, úprava práv při výstavbě nemovitostí, oceňování nemovitostí.

Dopravní přestupky

Pokuta, podání vysvětlení, přestupek, trestný čin v dopravě, správní řízení s řidičem, dopravní nehoda, dopravní přestupek, nepřiměřená rychlost, nezastavení na stopce nebo červené, jízda pod vlivem alkoholu, bodový systém

Rodinné právo

Majetkové vztahy před uzavřením manželství (předmanželské smlouvy), vztahy mezi manžely, rozvod manželství, výchova a výživa nezletilého dítěte, určování otcovství, osvojení, vypořádání společného jmění manželů dohodou či soudem.