Pravni poradna obrazek

Právní poradna, konzultace

Právní poradna – konzultace

Advokátní kancelář JUDr. Martiny Čejkové nabízí všem klientům bezplatnou PRÁVNÍ KONZULTACI. Posoudíme Váš případ a doporučíme vhodný postup. Sdělíme Vám veškeré skutečnosti, výhody, ale i možné komplikace při řešení případu. Seznámíme Vás s finanční náročností celého případu.

Vždy respektujeme Vaše přání. Podle potřeby sepíšeme příslušné listiny nebo převezmeme právní zastoupení.

Máte-li pochybnosti o správném výkladu určitého právního problému, jehož porozumění je pro Vás v kterékoliv oblasti práva důležité, obraťte se s důvěrou na naši advokátní kancelář. Jsme připraveni stát na Vaší straně.

„Ušetříme Vám čas i peníze.“

Právní služby, právní poradna

Pravni poradna obrazek

Právní poradna EFEKTIVNĚ

  • právní poradna on-line, využijte on-line formuláře;
  • zastoupíme Vás v soudním řízení a rozhodčím řízení;
  • vypracujeme smluvy a právní listiny;
  • pomůžeme vymáhat pohledávky (dluhy);
  • nabízíme obranu proti vzneseným pohledávkám (dluhům);
  • sepíšeme pro Vás právní rozbory a analýzy Vašeho právního problému; a
  • poskytujeme konzultace v případě spáchání přestupku, trestného činu.

KONTAKTUJTE NÁS telefonicky, e-mailem nebo pomocí formuláře v sekci „Kontakt“.

Rodinné právo

Majetkové vztahy před uzavřením manželství (předmanželské smlouvy), vztahy mezi manžely, rozvod manželství, výchova a výživa nezletilého dítěte, určování otcovství, osvojení, vypořádání společného jmění manželů dohodou či soudem.

Trestní právo

Trestní stíhání, trestní obhajoba, zahlazení odsouzení, podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody, zastupování poškozených a poradenství obětem trestných činů, příprava trestního oznámení, stížnosti.

Náhrady škody na zdraví
Dopravní nehody, pracovní úrazy, nemoc z povolání, pochybení lékařů, zanedbání lékařské péče, úraz ve škole, úraz při sportu, kousnutí psem, útoky zvířat, bolest (bolestné), ztížení společenského uplatnění (trvalé následky), ztráta na výdělku.
Pracovní právo

Pracovní smlouva, dohoda o provedení práce, vznik, změna a ukončení pracovního poměru, hromadná propouštění, mzdy a platy, překážky v práci, odpovědnost za škodu, bezpečnost práce, diskriminace v práci.