Pravni poradna obrazek

Právní poradna, konzultace

Právní poradna – konzultace

Advokátní kancelář JUDr. Martiny Čejkové nabízí všem klientům bezplatnou PRÁVNÍ KONZULTACI. Posoudíme Váš případ a doporučíme vhodný postup. Sdělíme Vám veškeré skutečnosti, výhody, ale i možné komplikace při řešení případu. Seznámíme Vás s finanční náročností celého případu.

Vždy respektujeme Vaše přání. Podle potřeby sepíšeme příslušné listiny nebo převezmeme právní zastoupení.

Máte-li pochybnosti o správném výkladu určitého právního problému, jehož porozumění je pro Vás v kterékoliv oblasti práva důležité, obraťte se s důvěrou na naši advokátní kancelář. Jsme připraveni stát na Vaší straně.

„Ušetříme Vám čas i peníze.“

Právní služby, právní poradna

Pravni poradna obrazek

Právní poradna EFEKTIVNĚ

  • právní poradna on-line, využijte on-line formuláře;
  • zastoupíme Vás v soudním řízení a rozhodčím řízení;
  • vypracujeme smluvy a právní listiny;
  • pomůžeme vymáhat pohledávky (dluhy);
  • nabízíme obranu proti vzneseným pohledávkám (dluhům);
  • sepíšeme pro Vás právní rozbory a analýzy Vašeho právního problému; a
  • poskytujeme konzultace v případě spáchání přestupku, trestného činu.

KONTAKTUJTE NÁS telefonicky, e-mailem nebo pomocí formuláře v sekci „Kontakt“.

Právo nemovitostí

Převody nemovitostí, kupní smlouvy, smlouva o smlouvě budoucí, zástavy, věcná břemena, nájmy bytů a nebytových prostor, úprava práv při výstavbě nemovitostí, oceňování nemovitostí.

Náhrady škody na zdraví
Dopravní nehody, pracovní úrazy, nemoc z povolání, pochybení lékařů, zanedbání lékařské péče, úraz ve škole, úraz při sportu, kousnutí psem, útoky zvířat, bolest (bolestné), ztížení společenského uplatnění (trvalé následky), ztráta na výdělku.
Správní právo

Správní řízení, zastupování před orgány veřejné správy (úřady), přestupky (dopravní přestupky), správní delikty, přestupkové řízení, stavební řízení, správní řízení u policie.

Právní poradna

Konzultace ZDARMA, on-line poradna, právní zastoupení, sepsání smluv a právních listin,  právní rozbory a analýzy Vašeho problému, konzultace v případě spáchání přestupku, trestného činu.