Pravni poradna obrazek

Právní poradna, konzultace

Právní poradna – konzultace

Advokátní kancelář JUDr. Martiny Čejkové nabízí všem klientům bezplatnou PRÁVNÍ KONZULTACI. Posoudíme Váš případ a doporučíme vhodný postup. Sdělíme Vám veškeré skutečnosti, výhody, ale i možné komplikace při řešení případu. Seznámíme Vás s finanční náročností celého případu.

Vždy respektujeme Vaše přání. Podle potřeby sepíšeme příslušné listiny nebo převezmeme právní zastoupení.

Máte-li pochybnosti o správném výkladu určitého právního problému, jehož porozumění je pro Vás v kterékoliv oblasti práva důležité, obraťte se s důvěrou na naši advokátní kancelář. Jsme připraveni stát na Vaší straně.

„Ušetříme Vám čas i peníze.“

Právní služby, právní poradna

Pravni poradna obrazek

Právní poradna EFEKTIVNĚ

  • právní poradna on-line, využijte on-line formuláře;
  • zastoupíme Vás v soudním řízení a rozhodčím řízení;
  • vypracujeme smluvy a právní listiny;
  • pomůžeme vymáhat pohledávky (dluhy);
  • nabízíme obranu proti vzneseným pohledávkám (dluhům);
  • sepíšeme pro Vás právní rozbory a analýzy Vašeho právního problému; a
  • poskytujeme konzultace v případě spáchání přestupku, trestného činu.

KONTAKTUJTE NÁS telefonicky, e-mailem nebo pomocí formuláře v sekci „Kontakt“.

Právo na ochranu osobnosti

Ochrana osobnosti, cti a lidské důstojnosti, soukromí, jména a projevů osobní povahy, obrazové a zvukové záznamy, písemnosti a obrazové snímky (fotografie), trestný čin pomluvy, tiskem, filmem, rozhlasovým vysíláním, televizí nebo  internetem.

Trestní právo

Trestní stíhání, trestní obhajoba, zahlazení odsouzení, podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody, zastupování poškozených a poradenství obětem trestných činů, příprava trestního oznámení, stížnosti.

Pracovní právo

Pracovní smlouva, dohoda o provedení práce, vznik, změna a ukončení pracovního poměru, hromadná propouštění, mzdy a platy, překážky v práci, odpovědnost za škodu, bezpečnost práce, diskriminace v práci.

Právní poradna

Konzultace ZDARMA, on-line poradna, právní zastoupení, sepsání smluv a právních listin,  právní rozbory a analýzy Vašeho problému, konzultace v případě spáchání přestupku, trestného činu.