Jaká je hodnota bodu u tzv. bolestného?

Novela zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich – lhůty pro promlčení

Novela trestního řádu – prohlášení viny a započítání doby zadržení řidičského průkazu

Bodový systém v souvislosti s dopravními přestupky

Novela zákoníku práce – změny v odškodňování nemajetkové újmy

COVID-19 jako nemoc z povolání a nárok zaměstnanců na odškodnění

Podmínky pro uznání onemocnění COVID-19 za nemoc z povolání

Koronavirus – odškodnění nakažených osob v první linii

Koronavirus – náhrada škody v souvislosti s krizovými opatřeními

Jaká je hodnota bodu u tzv. bolestného?

Top