Jaká je hodnota bodu u bolestného způsobeného dopravní nehodou?

Jaká je hodnota bodu u bolestného a trvalých následků způsobených pracovním úrazem a nemocí z povolání?

Jaká je hodnota bodu u bolestného a trvalých následků způsobených služebním úrazem?

Novela silničního zákona – Změny v bodovém systému a další novinky

Novela zákoníku práce – nová pravidla pro pracovněprávní vztahy

Novela zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich – lhůty pro promlčení

Novela trestního řádu – prohlášení viny a započítání doby zadržení řidičského průkazu

Bodový systém v souvislosti s dopravními přestupky

Novela zákoníku práce – změny v odškodňování nemajetkové újmy

COVID-19 jako nemoc z povolání a nárok zaměstnanců na odškodnění

Top