Právo nemovitostí

Advokátní kancelář se zabývá všemi úkony spojenými s PŘEVODEM A NÁJMEM NEMOVITOSTÍ.

Nabízíme konzultace v oblasti práva nemovitostí týkajících se zejména: 

Zastoupíme Vás ve sporech o vyklizení bytů a nebytových prostor, v řízeních o přivolení soudu k výpovědi z nájmu bytu, vymáháme neuhrazené nájemné a služby. 

Advokátní úschova – koupě a prodej nemovitosti

Při koupi nebo prodeji nemovitostí nabízí naše kancelář ADVOKÁTNÍ ÚSCHOVU kupní ceny. Jako kupující, nebo prodávající máte především zájem, aby finanční transakce při převodu vlastnictví nemovitosti proběhla, co možná nejbezpečněji. Důležité je, aby nedošlo k převodu peněz (kupní ceny) dříve, než dojde k zapsání Vašeho vlastnického práva do katastru nemovitostí. K tomu nejlépe poslouží ADVOKÁTNÍ ÚSCHOVA.

Více o ADVOKÁTNÍ ÚSCHOVĚ zde …

Oceňování nemovitostí

Naše advokátní kancelář spolupracuje s renomovanou společností, která zajistí odhad ceny Vaší nemovitosti.

Bytová družstva 

Zajistíme převody družstevních bytů do vlastnictví (vypracujeme  smlouvu o převodu členských práv a povinností v bytovém družstvu), řešíme spory mezi družstvem a členy družstva.

Pokud prodáváte nebo kupujete nemovitost, obraťte se na naši advokátní kancelář. Cena za služby advokátní kanceláře je pouhým zlomkem ceny nemovitosti, přitom rizik spojených s PŘEVODEM NEMOVITOSTI je mnoho. Pakliže chcete mít právní jistotu a pohodlí, kontaktujte advokátku JUDr. Martinu Čejkovou.

O čem právě píšeme

Jaká je hodnota bodu u tzv. bolestného?

Jakožto poškození z dopravní nehody máte nárok na náhradu bolestného (tzn. vytrpěné bolesti). Tuto náhradu Vám poskytne pojišťovna viníka dopravní nehody, u níž měl v jejím okamžiku sjednáno odpovědnostní pojištění z provozu motorových vozidel (tzv. povinné ručení).

Celý článek…

Další články

Neposkytnutí pomoci řidičem dopravního prostředku

Pracovní úraz a nemoc z povolání

Odškodnění bolestného a ztížení společenského uplatnění v případě nemoci z povolání nebo pracovního úrazu