Rodinné právo

Advokátní kancelář JUDr. Martiny Čejkové nabízí komplexní služby a právní poradenství ve všech oblastech RODINNÉHO PRÁVA.

Rodinné právo upravuje osobní a majetkové vztahy mezi členy rodiny. Řeší vznik a zánik manželství, vztahy mezi rodiči a dětmi a náhradní rodinnou péči. 

Rozvod je složitou životní situací, proto se snažíme k případům rodinného práva přistupovat citlivě, protože jsme si vědomi velkého zásahu do soukromí a emocionálního vypětí zúčastněných. Vždy pečlivě vážíme efektivnost vynaložených nákladů a přínosů pro klienta a nebojíme se navrhnout i nekonvenční, ale efektivní způsoby řešení. Kauzy rodinného práva (např. rozvod) dokážeme řešit bez nutnosti přítomnosti samotných účastníků při jednání soudu.

 Pomůžeme Vám při řešení: 

Rozvodové řízení – rozvod

Naše kancelář nabízí konkrétní pomoc při sepsání PŘEDMANŽELSKÉ SMLOUVY, zastupování v rozvodovém řízení (podáme žádost o rozvod / návrh na rozvod), dále u vypořádání (rozdělení) majetku a uspořádání bydlení po rozvodu.

Výživné

Zaměřujeme se na vymáhání výživného, zastupování ve sporech o snížení nebo zvýšení výživného, při úpravě poměrů nezletilých dětí pro dobu před rozvodem a po rozvodu manželství – svěření dětí do výchovy jednoho z rodičů, střídavá výchova a společná výchova.

Sepíšeme a ověříme všechny listiny potřebné k tzv. dohodnutému rozvodu – dohody rodičů o úpravě poměrů nezletilých dětí, smlouvy manželů o vypořádání vzájemných majetkových vztahů (společného jmění manželů), uspořádání bytové situace a VYŽIVOVACÍ POVINOSTI.

Další informace o rozvodech najdete v článku „Jak se rozvést? Co je dobré vědět o rozvodu“ a v článku „Není rozvod jako rozvod“.

O čem právě píšeme

Bodový systém v souvislosti s dopravními přestupky

Bodový systém je nástrojem preventivního působení na řidiče. Jeho hlavním cílem je snížení počtu dopravních přestupků a nehodovosti. Za určité dopravní přestupky se získávají trestné body, kdy při součtu těchto bodů a dosažení maximálního počtu 12 bodů, musí držitel řidičského oprávnění na jeden rok odevzdat řidičský průkaz. Od roku 2022 se chystá novela bodového ohodnocení dopravních přestupků.

Celý článek…

Další články

Novela zákoníku práce – změny v odškodňování nemajetkové újmy

COVID-19 jako nemoc z povolání a nárok zaměstnanců na odškodnění

Podmínky pro uznání onemocnění COVID-19 za nemoc z povolání