Rodinné právo

Advokátní kancelář JUDr. Martiny Čejkové nabízí komplexní služby a právní poradenství ve všech oblastech RODINNÉHO PRÁVA.

Rodinné právo upravuje osobní a majetkové vztahy mezi členy rodiny. Řeší vznik a zánik manželství, vztahy mezi rodiči a dětmi a náhradní rodinnou péči. 

Rozvod je složitou životní situací, proto se snažíme k případům rodinného práva přistupovat citlivě, protože jsme si vědomi velkého zásahu do soukromí a emocionálního vypětí zúčastněných. Vždy pečlivě vážíme efektivnost vynaložených nákladů a přínosů pro klienta a nebojíme se navrhnout i nekonvenční, ale efektivní způsoby řešení. Kauzy rodinného práva (např. rozvod) dokážeme řešit bez nutnosti přítomnosti samotných účastníků při jednání soudu.

 Pomůžeme Vám při řešení: 

Rozvodové řízení – rozvod

Naše kancelář nabízí konkrétní pomoc při sepsání PŘEDMANŽELSKÉ SMLOUVY, zastupování v rozvodovém řízení (podáme žádost o rozvod / návrh na rozvod), dále u vypořádání (rozdělení) majetku a uspořádání bydlení po rozvodu.

Výživné

Zaměřujeme se na vymáhání výživného, zastupování ve sporech o snížení nebo zvýšení výživného, při úpravě poměrů nezletilých dětí pro dobu před rozvodem a po rozvodu manželství – svěření dětí do výchovy jednoho z rodičů, střídavá výchova a společná výchova.

Sepíšeme a ověříme všechny listiny potřebné k tzv. dohodnutému rozvodu – dohody rodičů o úpravě poměrů nezletilých dětí, smlouvy manželů o vypořádání vzájemných majetkových vztahů (společného jmění manželů), uspořádání bytové situace a VYŽIVOVACÍ POVINOSTI.

Další informace o rozvodech najdete v článku „Jak se rozvést? Co je dobré vědět o rozvodu“ a v článku „Není rozvod jako rozvod“.

O čem právě píšeme

Jaká je hodnota bodu u tzv. bolestného?

Jakožto poškození z dopravní nehody máte nárok na náhradu bolestného (tzn. vytrpěné bolesti). Tuto náhradu Vám poskytne pojišťovna viníka dopravní nehody, u níž měl v jejím okamžiku sjednáno odpovědnostní pojištění z provozu motorových vozidel (tzv. povinné ručení).

Celý článek…

Další články

Neposkytnutí pomoci řidičem dopravního prostředku

Pracovní úraz a nemoc z povolání

Odškodnění bolestného a ztížení společenského uplatnění v případě nemoci z povolání nebo pracovního úrazu