Správní právo

Advokátní kancelář JUDr. Martiny Čejkové se zabývá oblastí SPRÁVNÍHO PRÁVA. Jedná se o případy, kdy proti sobě stojí orgán veřejné moci – úřad a na straně  druhé je tzv. objekt veřejnosprávního působení – občan jednající s úřadem. Jednání s úřady je obvykle komplikovaná a zdlouhavá záležitost. Pro urychlení jednání s úřady a zajištění všech Vašich práv ve SPRÁVNÍM ŘÍZENÍ je vhodné spolupracovat s advokátem. Nebojujte s úřady sami, ale obraťte se na naší advokátní kancelář.

Správní právo – služby

Naše kancelář poskytuje právní služby v těchto oblastech správního práva:

Zastupování v přestupkovém řízení

Speciální oblastí správního práva je PŘESTUPKOVÉ ŘÍZENÍ. PŘESTUPKY se projednávají v řízení o přestupcích a jsou projednávány z úřední povinnosti nebo na návrh. Rozlišujeme DOPRAVNÍ PŘESTUPKY, přestupky na úseku podnikání, přestupky proti veřejnému pořádku a přestupky proti občanskému soužití, přestupky proti majetku a mnohé další. Za přestupek Vám správní orgán uloží napomenutí, POKUTU, zákaz činnosti nebo propadnutí věci. 

Přestupkové řízení

Jestliže jste se dopustili dopravního nebo jiného přestupku, dostali jste POKUTU nebo jste byli předvoláni PODAT VYSVĚTLENÍ na policejní orgán nabízíme Vám právní pomoc. Zákon umožňuje, aby Vás advokát zastupoval i u těchto řízení. Samotná přítomnost advokáta u jednání s policií je velmi účinný prostředek ochrany Vašich práv.

Dopravní přestupky – specializace

Pro další informace přejděte na samostatnou stránku „Dopravní přestupky“, kde se dozvíte více o dopravních přestupcích a přestupkovém řízení.

Zastupování měst a obcí

Zastupujeme města a obce před soudy a ve správním řízení, poskytujeme osobní konzultace, sepisujeme právní dokumenty a právní rozbory.

O čem právě píšeme

Bodový systém v souvislosti s dopravními přestupky

Bodový systém je nástrojem preventivního působení na řidiče. Jeho hlavním cílem je snížení počtu dopravních přestupků a nehodovosti. Za určité dopravní přestupky se získávají trestné body, kdy při součtu těchto bodů a dosažení maximálního počtu 12 bodů, musí držitel řidičského oprávnění na jeden rok odevzdat řidičský průkaz. Od roku 2022 se chystá novela bodového ohodnocení dopravních přestupků.

Celý článek…

Další články

Novela zákoníku práce – změny v odškodňování nemajetkové újmy

COVID-19 jako nemoc z povolání a nárok zaměstnanců na odškodnění

Podmínky pro uznání onemocnění COVID-19 za nemoc z povolání