Advokátní úschova

Advokatni uschova obrazek

Advokátní úschova peněz = BEZPEČÍ Vašich financí

Advokátní úschova

Další službou klientům advokátní kanceláře JUDr. Martiny Čejkové je ADVOKÁTNÍ ÚSCHOVA PENĚZ A LISTIN.

Advokátní úschova se používá k úschově finančních prostředků (peněz), zejména v souvislosti s koupí a prodejem nemovitostí, k vypořádání spoluvlastnických podílů nebo společného jmění manželů. Advokátní úschova slouží také k úschově listin jako cenných papírů, smluv, výrobních postupů a dalších.

Advokátní úschova – princip

Služba advokátní úschovy představuje jeden z nejbezpečnějších způsobů, jak si zajistit zaplacení kupní ceny po splnění dohodnutých smluvních podmínek. V případě převodu nemovitostí uhradí kupující kupní cenu do advokátní úschovy, kde jsou finanční prostředky uloženy do doby, kdy kupující bude zapsán v katastru nemovitostí jako nový vlastník nemovitosti, případně po vydání návrhu na vklad vlastnického práva, podle dohody mezi kupujícím a prodávajícím. Teprve poté advokátka uvolní peníze na účet prodávajícího. Advokátní úschova zvyšuje jistotu pro splnění finančních a smluvních závazků druhou smluvní stranou.

Advokátní úschova je založena písemnou smlouvou, která stanovuje veškerá práva a povinnosti účastníků takového smluvního vztahu, především pak přesně definuje povinnosti advokátky při nakládání s uschovanými finančními prostředky včetně podmínek výplaty a délku úschovy. Přijaté finanční prostředky jsou po celou dobu úschovy složeny na zvláštním bankovním účtu, oddělené od jiných finančních prostředků.

Advokátní úschova obrázek

Advokátní úschova = JISTOTA!

Advokátní úschova – výhody

O čem právě píšeme

Jaká je hodnota bodu u tzv. bolestného?

Jakožto poškození z dopravní nehody máte nárok na náhradu bolestného (tzn. vytrpěné bolesti). Tuto náhradu Vám poskytne pojišťovna viníka dopravní nehody, u níž měl v jejím okamžiku sjednáno odpovědnostní pojištění z provozu motorových vozidel (tzv. povinné ručení).

Celý článek…

Další články

Neposkytnutí pomoci řidičem dopravního prostředku

Pracovní úraz a nemoc z povolání

Odškodnění bolestného a ztížení společenského uplatnění v případě nemoci z povolání nebo pracovního úrazu