Advokátní úschova

Advokatni uschova obrazek

Advokátní úschova peněz = BEZPEČÍ Vašich financí

Advokátní úschova

Další službou klientům advokátní kanceláře JUDr. Martiny Čejkové je ADVOKÁTNÍ ÚSCHOVA PENĚZ A LISTIN.

Advokátní úschova se používá k úschově finančních prostředků (peněz), zejména v souvislosti s koupí a prodejem nemovitostí, k vypořádání spoluvlastnických podílů nebo společného jmění manželů. Advokátní úschova slouží také k úschově listin jako cenných papírů, smluv, výrobních postupů a dalších.

Advokátní úschova – princip

Služba advokátní úschovy představuje jeden z nejbezpečnějších způsobů, jak si zajistit zaplacení kupní ceny po splnění dohodnutých smluvních podmínek. V případě převodu nemovitostí uhradí kupující kupní cenu do advokátní úschovy, kde jsou finanční prostředky uloženy do doby, kdy kupující bude zapsán v katastru nemovitostí jako nový vlastník nemovitosti, případně po vydání návrhu na vklad vlastnického práva, podle dohody mezi kupujícím a prodávajícím. Teprve poté advokátka uvolní peníze na účet prodávajícího. Advokátní úschova zvyšuje jistotu pro splnění finančních a smluvních závazků druhou smluvní stranou.

Advokátní úschova je založena písemnou smlouvou, která stanovuje veškerá práva a povinnosti účastníků takového smluvního vztahu, především pak přesně definuje povinnosti advokátky při nakládání s uschovanými finančními prostředky včetně podmínek výplaty a délku úschovy. Přijaté finanční prostředky jsou po celou dobu úschovy složeny na zvláštním bankovním účtu, oddělené od jiných finančních prostředků.

Advokátní úschova obrázek

Advokátní úschova = JISTOTA!

Advokátní úschova – výhody

O čem právě píšeme

Bodový systém v souvislosti s dopravními přestupky

Bodový systém je nástrojem preventivního působení na řidiče. Jeho hlavním cílem je snížení počtu dopravních přestupků a nehodovosti. Za určité dopravní přestupky se získávají trestné body, kdy při součtu těchto bodů a dosažení maximálního počtu 12 bodů, musí držitel řidičského oprávnění na jeden rok odevzdat řidičský průkaz. Od roku 2022 se chystá novela bodového ohodnocení dopravních přestupků.

Celý článek…

Další články

Novela zákoníku práce – změny v odškodňování nemajetkové újmy

COVID-19 jako nemoc z povolání a nárok zaměstnanců na odškodnění

Podmínky pro uznání onemocnění COVID-19 za nemoc z povolání