Právo na ochranu osobnosti

Ochrana osobnosti obrazek

Ochrana osobnosti – BULVARNÍ TISK

Právo na ochranu osobnosti

Advokátka JUDr. Martina Čejková poskytuje právní zastoupení v případech, kdy bylo zasaženo do Vašich osobnostních práv.

Každý má v našem právním řádu právo na ochranu své osobnosti, zejména života a zdraví, občanské cti a lidské důstojnosti, jakož i soukromí, svého jména a projevů osobní povahy, jimiž jsou obrazové a zvukové záznamy, písemnosti a obrazové snímky (fotografie).

V případě, že si myslíte, že bylo do Vašich osobnostních práv zasaženo, kontaktujte naši advokátní kancelář. S ochranou osobnosti máme zkušenosti. Vypracujeme pro Vás žalobu a zastoupíme Vás v soudním řízení. U soudu požadujeme, aby bylo upuštěno od neoprávněných zásahů do práva na ochranu Vaší osobnosti, aby byly odstraněny tyto následky, a aby Vám bylo dáno přiměřené zadostiučinění v penězích a náhrada způsobené škody. Jedná se o poměrně složitou právní problematiku, zejména s ohledem na správnou formulaci žalobního návrhu, navíc je třeba u soudu prokázat určitou intenzitu zásahu.

Pravo na ochranu osobnosti obrazek

Právo na ochranu osobnosti – nezákonné obrazové záznamy

Právo na ochranu osobnosti – trestný čin

Spolu se žalobou k soudu můžeme v některých případech podat i trestní oznámení na podezření ze spáchání trestného činu pomluvy, neboť trestněprávní ochrana osobnosti je zakotvena i v trestním zákoníku. V případě, že bude trestný čin pomluvy pachateli prokázán, může být potrestán odnětím svobody až na jeden rok, popř. až na dvě léta nebo zákazem činnosti, spáchal-li trestný čin tiskem, filmem, rozhlasovým vysíláním, televizí nebo prostřednictvím internetu.

Jsme si vědomi, že údaje, které nám sdělíte, bývají velice citlivé a důvěrné, proto postupujeme s veškerou obezřetností. V oblasti práva na ochranu osobnosti se můžete na naši advokátní kancelář splehnout.

O čem právě píšeme

Bodový systém v souvislosti s dopravními přestupky

Bodový systém je nástrojem preventivního působení na řidiče. Jeho hlavním cílem je snížení počtu dopravních přestupků a nehodovosti. Za určité dopravní přestupky se získávají trestné body, kdy při součtu těchto bodů a dosažení maximálního počtu 12 bodů, musí držitel řidičského oprávnění na jeden rok odevzdat řidičský průkaz. Od roku 2022 se chystá novela bodového ohodnocení dopravních přestupků.

Celý článek…

Další články

Novela zákoníku práce – změny v odškodňování nemajetkové újmy

COVID-19 jako nemoc z povolání a nárok zaměstnanců na odškodnění

Podmínky pro uznání onemocnění COVID-19 za nemoc z povolání