Menu

Bodový systém v souvislosti s dopravními přestupky

05. 01. 2021
 | Jana Čekalová
Bodový systém v souvislosti s dopravními přestupky

Bodový systém je nástrojem preventivního působení na řidiče. Jeho hlavním cílem je snížení počtu dopravních přestupků a nehodovosti. Za určité dopravní přestupky se získávají trestné body, kdy při součtu těchto bodů a dosažení maximálního počtu 12 bodů, musí držitel řidičského oprávnění na jeden rok odevzdat řidičský průkaz. Od roku 2022 se chystá novela bodového ohodnocení dopravních přestupků.

Od 1. 7. 2006 funguje v České republice bodový systémzakotvený v příloze zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů. Bodový systém byl zřízen novelami výše uvedeného zákona, a to zákony č. 411/2005 Sb. a č. 226/2006 Sb. 

Bodový systém je závazný pro řidiče všech motorových vozidel. Bodový systém funguje na principu přičítání bodů až do maximální hodnoty 12 bodů. Často si lidé myslí, že se body odečítají, ale je to právě naopak. Bodové hodnocení řidiče se pohybuje od 2 do 7 bodů za přestupek. Časté dopravní přestupky, za které se body přičítají, jsou:

  • držení telefonního přístroje nebo jiného hovorového nebo záznamového zařízení v ruce nebo jiným způsobem při řízení vozidla 2
  • nedání přednosti v jízdě v případech, ve kterých je řidič povinen dát přednost v jízdě 4
  • způsobení dopravní nehody porušením povinnosti řidiče, při které došlo k usmrcení nebo k těžké újmě na zdraví jiné osoby 7
  • předjíždění vozidla v případech, ve kterých je to zákonem zakázáno 7

Mnoho řidičů si myslí, že pokud se jim přičtou body, již není možné dostat pokutu nebo naopak. To není ale pravda, neboť je možné dostat jak pokutu, tak i přičíst body. Dále je důležité vědět, že pokud řidič v jednom okamžiku spáchá více přestupků, a tyto jsou projednány ve společném řízení, zaznamená příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností počet bodů stanovených pro nejzávažnější z nich. Po dosažení počtu 12 bodů je řidiči neprodleně oznámeno obecním úřadem s rozšířenou působností, že dosáhl počtu 12 bodů, dále že ztrácí odbornou způsobilost k řízení motorových vozidel a je vyzván k odevzdání řidičského průkazu a mezinárodního řidičského průkazu nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení tohoto oznámení. Řidič pozbývá řidičské oprávnění uplynutím 5 pracovních dnů ode dne, v němž mu bylo toto oznámení doručeno. Každý řidič má ještě možnost do pěti dnů od oznámení o odevzdání řidičského průkazu podat námitku. Pokud tak neučiní, musí řidičský průkaz odevzdat okamžitě. Vrácení bodů a řidičského průkazu je možné po jednom roce po přezkoušení z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel.

Mnohdy ani sám řidič motorového vozidla neví, že spáchal přestupek. Správně by však měl správní orgán informovat řidiče o spáchání přestupku, a to v písemné formě na adresu trvalého bydliště toho, kdo je uveden jako provozovatel vozidla. Stav svých trestných bodů je možné sledovat na výpisu z bodového hodnocení řidiče,který je možné získat v místě trvalého bydliště na obecním úřadu obce s rozšířenou působností, oddělení registru řidičů, nebo prostřednictvím služby Czech POINT. Cena výpisu se pohybuje kolem 100 Kč.

Advokátní kancelář JUDr. Martiny Čejkové poskytuje kvalitní komplexní právní služby. Mimo jiné se také specializuje na problematiku dopravních přestupků a v souvislosti s tím na vybodování řidičů v rámci dopravních přestupků. Proto se na nás neváhejte obrátit.Rádi Vám pomůžeme.

AK Čejková

Poznejte náš tým

Absolvovali jsme stovky soudních jednání zejména v oblasti občanského, rodinného a trestního práva. Pomohli jsme více než 1000 klientům.
Právní specializace
Právní specializace
Advokátní služby kanceláře jsou zaměřeny zejména na dopravu a dopravní nehody, jsme odborníci na pracovní, služební úrazy a nemoci z povolání.
Dlouhodobá praxe
Dlouhodobá praxe
Právní služby poskytujeme od roku 2012, od té doby jsme úspěšně absolvovali stovky soudních a správních řízení. Pomohli jsme více než 1000 klientům.
Lidský přístup
Lidský přístup
Pomáháme v těžkých životních situacích. Rádi se s Vámi sejdeme osobně v prostorách naší advokátní kanceláře nebo vyřídíme Vaše záležitosti po telefonu či e-mailem – záleží na Vás.
Top