Menu

Rodinné právo

Advokátní kancelář JUDr. Martiny Čejkové nabízí komplexní služby a právní poradenství ve všech oblastech rodinného práva. Rodinné právo upravuje osobní a majetkové vztahy mezi členy rodiny. Řeší vznik a zánik manželství, vztahy mezi rodiči a dětmi a náhradní rodinnou péči.

Rozvod je složitou životní situací, vždy se snažíme postupovat citlivě, protože jsme si vědomi velkého zásahu do soukromí a emocionálního vypětí zúčastněných. Pečlivě vážíme efektivnost vynaložených nákladů a přínosů pro klienta a nebojíme se navrhnout i nekonvenční, ale efektivní způsoby řešení. Kauzy rodinného práva (např. rozvod) dokážeme řešit bez nutnosti přítomnosti samotných účastníků.

Pomůžeme Vám při řešení:

  • problémů spojených s rozvodem včetně tzv. smluveného rozvodu; 
  • rozdělení (vypořádání) společného jmění manželů;
  • problému spojených s péčí o dítě;
  • výživného na dětivýživného mezi manželivýživného rodičů;
  • styku rodičů s dítětem;
  • určení a popření otcovství; a
  • vymáhání výživného.

Rozvodové řízení – rozvod

Naše kancelář nabízí zastoupení v rozvodovém řízení (podáme žádost o rozvod / návrh na rozvod), dále u vypořádání (rozdělení) majetku a uspořádání bydlení po rozvodu.

Na úvodní schůzce Vás seznámíme srozumitelnou a lidskou formou s tím, co Vás při rozvodovém řízení čeká a zodpovíme Vaše dotazy. Jsme si vědomi, že se může jednat o Vaši první účast na soudním jednání.

Výživné

Zaměřujeme se na vymáhání výživného, zastupování ve sporech o snížení nebo zvýšení výživného, při úpravě poměrů nezletilých dětí pro dobu před rozvodem a po rozvodu manželství – svěření dětí do výchovy jednoho z rodičů, střídavou výchovu a společnou výchovu.

Sepíšeme všechny listiny potřebné k tzv. dohodnutému rozvodu – dohody rodičů o úpravě poměrů nezletilých dětí, smlouvy manželů o vypořádání vzájemných majetkových vztahů (společného jmění manželů), uspořádání bytové situace a vyživovací povinnosti.

Další informace o rozvodech najdete v článku „Jak se rozvést? Co je dobré vědět o rozvodu“ a v článku „Není rozvod jako rozvod“.

AK Čejková

Poznejte náš tým

Absolvovali jsme stovky soudních jednání zejména v oblasti občanského, rodinného a trestního práva. Pomohli jsme více než 1000 klientům.
Top