Menu

Odškodňování pozůstalých po obětech dopravních nehod, pracovních a služebních úrazů

Náhrada nemajetkové újmy pozůstalých představuje finanční odškodnění tzv. duševních útrap nejbližších rodinných příslušníků v případě úmrtí či zvlášť závažného poškození zdraví osoby jim blízké.

Pozůstalými jsou ve vztahu k zemřelému zejména jeho:

  • manžel, manželka
  • rodiče
  • děti
  • sourozenci
  • osoby blízké, které měly blízký a citový vztah k zemřelému: vnuk, vnučka, švagr, švagrová, tchán, tchýně, zeť, synovec, neteř, ale i blízký rodinný přítel.

Jaká je výše odškodnění za duševní útrapy?

Starý občanský zákoník stanovoval výši odškodnění pozůstalým pevně, a to paušální částkou, která však nezohledňovala okolnosti daného případu, zejména intenzitu vztahu mezi zemřelým a konkrétním pozůstalým. Nový občanský zákoník již upustil od paušalizace náhrad za duševní útrapy pozůstalým a pouze obecně konstatuje, že musí být peněžitou náhradou plně vyváženo utrpení pozůstalých.

Dejte si pozor při stanovení konkrétní výše duševních útrap ze strany pojišťovny. V praxi se stává, že pojišťovny snižují výplaty odškodnění na nejnižší přijatelnou míru. Pojišťovny mají svá právní oddělení, popř. spolupracují s advokátními kancelářemi, a jsou tedy vybaveny dostatečně odborným aparátem k prosazování svých zájmů. Právní pomoc pozůstalým po obětech dopravních nehod, pracovních a služebních úrazů je tak nezbytná hned od počátku celého odškodňovacího procesu.

Odškodnění pozůstalých po obětech z dopravních nehod hradí pojišťovna z povinného ručení viníka nehody. Nemusíte se obávat, že Vám Vaše nároky na odškodnění nebudou uhrazeny z důvodu nesolventnosti viníka nehody.

Odškodnění pozůstalých po obětech pracovních a služebních úrazů hradí pojišťovna zaměstnavatele zemřelého. Nemusíte se obávat, že Vám Vaše nároky na odškodnění nebudou uhrazeny z důvodu nesolventnosti zaměstnavatele.

Právní pomoc pro pozůstalé v naší advokátní kanceláři zahrnuje:

  • zajištění odškodnění pro pozůstalé od pojišťovny a
  • zastoupení pozůstalých v souvisejícím trestním řízení vůči viníkovi nehody.
AK Čejková

Poznejte náš tým

Absolvovali jsme stovky soudních jednání zejména v oblasti občanského, rodinného a trestního práva. Pomohli jsme více než 1000 klientům.
Top