Menu

Správní právo

Advokátní kancelář JUDr. Martiny Čejkové se zabývá oblastí správního práva. Jedná se o případy, kdy proti sobě stojí orgán veřejné moci – úřad a na straně  druhé je tzv. objekt veřejnosprávního působení – občan jednající s úřadem. Jednání s úřady je obvykle komplikovaná a zdlouhavá záležitost. Pro urychlení jednání s úřady a zajištění všech Vašich práv ve správním řízení je vhodné spolupracovat s advokátem. Nebojujte s úřady sami, ale obraťte se na naší advokátní kancelář.

Správní právo – služby

  • zastupování účastníků správního řízení  v  přestupkovém řízenířízení u policie;
  • zastupování fyzických i právnických osob v řízení před správními soudy v případech, kdy je nezákonným rozhodnutím správního orgánu zasaženo do Vašich práv či oprávněných zájmů, v řízení o ochraně proti nečinnosti správního orgánu, v řízení o ochraně před nezákonným zásahem, pokynem nebo donucením správního orgánu;
  • sepisování návrhů na zahájení správního řízení, vyjádření, stížností či jiných podání správnímu orgánu nebo správnímu soudu;
  • právní poradenství ve věcech správního práva.

Zastupování v přestupkovém řízení

Speciální oblastí správního práva je přestupkové řízení. Přestupky se projednávají v řízení o přestupcích a jsou projednávány z úřední povinnosti nebo na návrh. Rozlišujeme dopravní přestupkypřestupky na úseku podnikánípřestupky proti veřejnému pořádku a přestupky proti občanskému soužitípřestupky proti majetku a mnohé další. Za přestupek Vám správní orgán uloží napomenutí, pokutu, zákaz činnosti nebo propadnutí věci. 

Přestupkové řízení

Jestliže jste se dopustili dopravního nebo jiného přestupku, dostali jste pokutu nebo jste byli předvoláni podat vysvětlení na policejní orgán, nabízíme Vám právní pomoc. Zákon umožňuje, aby Vás advokát zastupoval i u těchto řízení. Samotná přítomnost advokáta u jednání s policií je velmi účinný prostředek ochrany Vašich práv.

Dopravní přestupky – specializace

Pro další informace přejděte na samostatnou stránku „Dopravní přestupky“, kde se dozvíte více o dopravních přestupcích a přestupkovém řízení.

Zastupování měst a obcí

Zastupujeme města a obce před soudy a ve správním řízení, poskytujeme osobní konzultace, sepisujeme právní dokumenty a právní rozbory.

AK Čejková

Poznejte náš tým

Absolvovali jsme stovky soudních jednání zejména v oblasti občanského, rodinného a trestního práva. Pomohli jsme více než 1000 klientům.
Top