Menu

Právní služby

Právní služby poskytujeme od roku 2012. Máme za sebou několik set úspěšných soudních jednání a správních řízení. Rádi Vám pomůžeme.

Dopravní nehody
Dopravní nehody
Pokud se Vám nebo někomu z Vašich blízkých stala dopravní nehoda či jste byli účastníky dopravní nehody jako chodec, nebo cyklista, doporučujeme právní poradenství ihned po nehodě, aby naše advokátní kancelář mohla co nejlépe chránit Vaše zájmy.
Dopravní přestupky
Dopravní přestupky
Máme dlouholeté zkušenosti s právem v oblasti dopravních přestupků, dopravních nehod a bodového systému. Zastoupíme Vás ve správním řízení při jednání s magistrátem, městskými a obecními úřady. Pomůžeme při podání vysvětlení na policii.
Náhrada újmy na zdraví a majetkové škody
Náhrada újmy na zdraví a majetkové škody
Poškozeným řešíme uplatnění jejich nároků z dopravních nehod, pracovních úrazů a nemocí z povolání na náhradu újmy na zdraví a náhradu škody. Zastoupíme Vás ve sporu s pojišťovnou nebo viníkem dopravní nehody. Pomůžeme i v souvisejícím trestním řízení.
Odškodňování pozůstalých
Odškodňování pozůstalých
Pozůstalí po zemřelých či těžce zraněných obětech dopravních nehod a pracovních úrazů mají nárok na finanční kompenzaci svých duševních útrap, a to z povinného ručení vozidla viníka nehody či povinného pojištění zaměstnavatele. Pomůžeme dětem, rodičům, manželkám, manželům a osobám poškozenému blízkým.
Pracovní právo
Nabízíme komplexní právní poradenství pro zaměstnance i zaměstnavatele. Připravíme pracovní smlouvy a související dokumentaci, řešíme skončení pracovního poměru a zastupujeme naše klienty úspěšně u soudních řízení. Specializujeme se na nemoci z povolání a pracovní úrazy.
Rodinné právo
Řešíme popření a určení otcovství, problémy spojené s rozvodem, otázky výživného na děti, tzv. alimenty a výživného mezi manželi, svěření dětí do péče, střídavou výchovu či styk rodičů s dětmi. Postupujeme velmi citlivě, neboť jsme si vědomi velkého zásahu do soukromí a emocionálního vypětí zúčastněných.
Správní právo
Jestliže jste se dopustili dopravního nebo jiného přestupku, dostali jste pokutu nebo jste byli předvoláni podat vysvětlení na policejní orgán nabízíme Vám právní pomoc. Zákon umožňuje, aby Vás advokát zastupoval i u těchto řízení. Samotná přítomnost advokáta u jednání s policií je velmi účinný prostředek ochrany Vašich práv.
Trestní právo
Zastupujeme obviněné v trestním řízení před policejními orgány a soudy, poskytujeme klientům veškeré právní prostředky k jejich obhajobě, vypracujeme strategii obhajoby včetně právního rozboru věci, uvádíme skutečnosti a důkazy, které vinu obviněného vyvracejí nebo alespoň zmírňují. Zajistíme vypracování znaleckých posudků a odborných vyjádření.
Zastupování měst o obcí
Naše advokátní kancelář má zkušenosti s hájením zájmů a obcí před soudy, poskytujeme právní služby městům a obcím při jejich samostatné i přenesené působnosti. Nabízíme osobní konzultace a sepisujeme právní rozbory a stanoviska.
Rozvody manželství
Zajistíme veškerou dokumentaci potřebnou k nespornému rozvodu za základě dohody manželů i právní zastoupení manžela/manželky, když se dohody nepodaří dosáhnout. Snažíme se o co nejmenší psychické zatěžování klienta a rychlé dosažení rozvodu.
Sepis kupních smluv a nájemních smluv
Potřebujete-li sepsat smlouvu či již uzavíráte smlouvu a chcete si být jisti, že je vše v pořádku, pošlete nám smlouvu ke kontrole. Provádíme sepisy a revize smluvních dokumentů, upozorníme na možná nebezpečí z předložených smluv a nabídneme vhodné řešení.
Vymáhání pohledávek
Zabýváme se soudním i mimosoudním vymáháním pohledávek. Prostudujeme podklady a vyhodnotíme případná rizika. Vymáhání převezmeme komplexně, s dlužníkem jednáme za Vás, z veřejně dostupných zdrojů prověříme majetek dlužníka a jeho solventnost.
AK Čejková

Poznejte náš tým

Absolvovali jsme stovky soudních jednání zejména v oblasti občanského, rodinného a trestního práva. Pomohli jsme více než 1000 klientům.

A co o nás říkají naši klienti?

Tomáš Zápotocký
Dobrý den, chtěl bych se podělit touto formou pro případné další lidi, kteří potřebují právní pomoc. Jsem velice potěšen, že když jsem potřeboval právní službu, tak rychlost komunikace byla ze strany paní advokátky nejenom velmi rychlá a pro neznalého i velmi přehledná a srozumitelná. Vše na čem jsme se domluvili proběhlo a pomoc byla úžasná. Všem doporučuji k využití pí. advokátku. Ještě jednou velice děkuji.
Tomáš Zápotocký
Prof. Ing. Jan Masák, CSc.
Právní služby advokátní kanceláře JUDr. Martiny Čejkové a jejího týmu mohu doporučit. Rychlé jednání, slušnost, profesionální přístup.
Prof. Ing. Jan Masák, CSc.
děkan VŠCHT Praha
Ing. Josef Žikovský
Málokdy se setkáte s právníkem, který vás trpělivě vyslechne s úsměvem na rtech a převezme veškerou vaší problematiku, že se dál o ní nemusíte starat. To všechno jsem zažil v advokátní kanceláři JUDr. Čejkové a mohu ji vřele doporučit.
Ing. Josef Žikovský
generální ředitel Aveton Praha
Top