Menu

Ceník

Na cenách právních služeb se vždy domluvíme předem. Svoji odměnu stanovujeme procentuální odměnou z vymožených částek, úkonovou nebo hodinovou sazbou, případně i paušální měsíční odměnou u stálých klientů.

Pro poškozené z dopravní nehod, pracovních úrazů a nemocí z povolání

Odměnu si účtujeme procentem z vymožené částky v rozsahu 10 % – 30 % dle počtu zastupovaných poškozených a náročnosti celého případu. Vyšší procenta odměny si účtujeme zejména v případě zahraničních dopravních nehod. Neplatíte tedy nic předem, konzultace jsou zdarma. Až poté, co bude připsána částka odškodnění na účet, provedeme stržení naší procentuální odměny.

Pro obviněné z dopravních přestupků, dopravních nehod a trestných činů

Obviněné zastupujeme úkonovou sazbou dle náročnosti konkrétního případu v rozmezí 2.500 Kč – 3.000 Kč + DPH. Jedná se o úkonovou sazbu a nikoliv hodinovou sazbu, tedy sazbu pro klienta výhodnější. Jednotlivými úkony právní služby se rozumí zejména: (i) převzetí věci, (ii) konzultace, (iii) sepis písemného podání a (iv) zastupování u jednání.

Jednorázové konzultace v kanceláři

Porady v kanceláři účtujeme částkou 2.500 Kč – 3.000 Kč + DPH. Za jednorázovou konzultaci považujeme schůzku do jedné hodiny.

Paušální odměna

Můžete si s námi domluvit i měsíční paušální odměnu, která při více hodinách právních služeb měsíčně pro Vás bude výhodnější.
Neváhejte nás kontaktovat a domluvit si schůzku, těšíme se na Vás.
Právní služby jsou poskytovány za odměnu, přičemž advokát je oprávněn žádat od klienta předem poskytnutí přiměřené zálohy. Výše odměny se řídí smlouvou (dohodou) s klientem a podle konkrétních okolností se zpravidla sjednává buď jako časová (tzn. určená podle počtu započatých hodin nebo jiných časových jednotek potřebných k poskytnutí služby), nebo jako celková za určitou ucelenou službu. Není-li odměna advokáta určena smlouvou, řídí se příslušnými ustanoveními vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb. advokátního tarifu, ve znění pozdějších změn. Nad rámec odměny náleží advokátu náhrada hotových výdajů a náhrada za promeškaný čas. Účtované částky se zvyšují o daň z přidané hodnoty.
Podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, má spotřebitel právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu vyplývajícího ze smlouvy o poskytování právních služeb. Pověřeným subjektem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb je Česká advokátní komora; její internetové stránky mají adresu www.cak.cz.
AK Čejková

Poznejte náš tým

Absolvovali jsme stovky soudních jednání zejména v oblasti občanského, rodinného a trestního práva. Pomohli jsme více než 1000 klientům.

A co o nás říkají naši klienti?

Tomáš Zápotocký
Dobrý den, chtěl bych se podělit touto formou pro případné další lidi, kteří potřebují právní pomoc. Jsem velice potěšen, že když jsem potřeboval právní službu, tak rychlost komunikace byla ze strany paní advokátky nejenom velmi rychlá a pro neznalého i velmi přehledná a srozumitelná. Vše na čem jsme se domluvili proběhlo a pomoc byla úžasná. Všem doporučuji k využití pí. advokátku. Ještě jednou velice děkuji.
Tomáš Zápotocký
Prof. Ing. Jan Masák, CSc.
Právní služby advokátní kanceláře JUDr. Martiny Čejkové a jejího týmu mohu doporučit. Rychlé jednání, slušnost, profesionální přístup.
Prof. Ing. Jan Masák, CSc.
děkan VŠCHT Praha
Ing. Josef Žikovský
Málokdy se setkáte s právníkem, který vás trpělivě vyslechne s úsměvem na rtech a převezme veškerou vaší problematiku, že se dál o ní nemusíte starat. To všechno jsem zažil v advokátní kanceláři JUDr. Čejkové a mohu ji vřele doporučit.
Ing. Josef Žikovský
generální ředitel Aveton Praha
Top