Menu

Ceník

Na cenách právních služeb se vždy domluvíme předem. Svoji odměnu stanovujeme procentuální odměnou z vymožených částek, úkonovou nebo hodinovou sazbou, případně i paušální měsíční odměnou u stálých klientů.

Pro poškozené z dopravní nehod, pracovních úrazů a nemocí z povolání

Odměnu si účtujeme procentem z vymožené částky v rozsahu 10 % – 30 % dle počtu zastupovaných poškozených a náročnosti celého případu. Vyšší procenta odměny si účtujeme zejména v případě zahraničních dopravních nehod. Neplatíte tedy nic předem, konzultace jsou zdarma. Až poté, co bude připsána částka odškodnění na účet, provedeme stržení naší procentuální odměny.

Pro obviněné z dopravních přestupků, dopravních nehod a trestných činů

Obviněné zastupujeme úkonovou sazbou dle náročnosti konkrétního případu v rozmezí 2.500 Kč – 3.000 Kč + DPH. Jedná se o úkonovou sazbu a nikoliv hodinovou sazbu, tedy sazbu pro klienta výhodnější. Jednotlivými úkony právní služby se rozumí zejména: (i) převzetí věci, (ii) konzultace, (iii) sepis písemného podání a (iv) zastupování u jednání.

Jednorázové konzultace v kanceláři

Porady v kanceláři účtujeme částkou 2.500 Kč – 3.000 Kč + DPH. Za jednorázovou konzultaci považujeme schůzku do jedné hodiny.

Paušální odměna

Můžete si s námi domluvit i měsíční paušální odměnu, která při více hodinách právních služeb měsíčně pro Vás bude výhodnější.
Neváhejte nás kontaktovat a domluvit si schůzku, těšíme se na Vás.
Právní služby jsou poskytovány za odměnu, přičemž advokát je oprávněn žádat od klienta předem poskytnutí přiměřené zálohy. Výše odměny se řídí smlouvou (dohodou) s klientem a podle konkrétních okolností se zpravidla sjednává buď jako časová (tzn. určená podle počtu započatých hodin nebo jiných časových jednotek potřebných k poskytnutí služby), nebo jako celková za určitou ucelenou službu. Není-li odměna advokáta určena smlouvou, řídí se příslušnými ustanoveními vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb. advokátního tarifu, ve znění pozdějších změn. Nad rámec odměny náleží advokátu náhrada hotových výdajů a náhrada za promeškaný čas. Účtované částky se zvyšují o daň z přidané hodnoty.
Podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, má spotřebitel právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu vyplývajícího ze smlouvy o poskytování právních služeb. Pověřeným subjektem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb je Česká advokátní komora; její internetové stránky mají adresu www.cak.cz.
AK Čejková

Poznejte náš tým

Absolvovali jsme stovky soudních jednání zejména v oblasti občanského, rodinného a trestního práva. Pomohli jsme více než 1000 klientům.

A co o nás říkají naši klienti?

Prof. Ing. Jan Masák, CSc.
Právní služby advokátní kanceláře JUDr. Martiny Čejkové a jejího týmu mohu doporučit. Rychlé jednání, slušnost, profesionální přístup.
Prof. Ing. Jan Masák, CSc.
děkan VŠCHT Praha
Ing. Josef Žikovský
Málokdy se setkáte s právníkem, který vás trpělivě vyslechne s úsměvem na rtech a převezme veškerou vaší problematiku, že se dál o ní nemusíte starat. To všechno jsem zažil v advokátní kanceláři JUDr. Čejkové a mohu ji vřele doporučit.
Ing. Josef Žikovský
generální ředitel Aveton Praha
Mgr. Tomáš Jůnek, Ph.D.
Ochota, rychlost a profesionalita. Pro mě je tato kancelář spolehlivý partner.
Mgr. Tomáš Jůnek, Ph.D.
zoolog, ekolog, fotograf a publicista
Top