Menu

Sepis kupních smluv a nájemních smluv

Advokátní kancelář poskytuje právní služby v oblasti smluvního práva. Nejčastěji se na nás obracejí klienti s žádosti o sepis kupních a nájemních smluv či s žádostí o jejich revizi a připomínkování, avšak můžete se na nás samozřejmě obrátit i v případě jiných typů smluv.

Sepsání kupní a nájemní smlouvy

Připravíme pro Vás konkrétní smlouvu přesně odpovídající Vašim požadavkům nebo sepíšeme vzor smlouvy, kterou budete moci opakovaně používat. Smlouvy připravujeme tak, abychom eliminovali možná rizika.

Revize a připomínkování kupních a nájemních smluv

V případě revize a připomínkování návrhu smlouvy důkladně prostudujeme znění předložené smlouvy, upozorníme Vás na možná nebezpečí z předložených smluv a nabídneme vhodné řešení. Předložíme Vám okomentované znění jednotlivých článků smlouvy a v případě potřeby také připravíme vhodný protinávrh znění smlouvy.

AK Čejková

Poznejte náš tým

Absolvovali jsme stovky soudních jednání zejména v oblasti občanského, rodinného a trestního práva. Pomohli jsme více než 1000 klientům.
Top