Menu

Rozvody manželství – rozvodové řízení

U rozvodových řízení se snažíme postupovat citlivě, protože jsme si vědomi velkého zásahu do soukromí a emocionálního vypětí zúčastněných. Pečlivě vážíme efektivnost vynaložených nákladů a přínosů pro klienta a nebojíme se navrhnout i nekonvenční, ale účinné způsoby řešení. Postupujeme však také s potřebnou rázností s cílem dosáhnout pro Vás, Vaše děti a Váš majetek co nejlepšího možného výsledku.

Provedeme Vás rozvodem od vyjednáváním s manželem nebo manželkou přes podání žádost o rozvod až po vynesení pravomocného rozsudku. Na úvodní schůzce Vás seznámíme srozumitelnou a lidskou formou s tím, co Vás při rozvodovém řízení čeká a zodpovíme Vaše dotazy. Jsme si vědomi, že se může jednat o Vaši první účast na soudním jednání. Budeme Vám oporou.

Sepíšeme všechny listiny potřebné k tzv. dohodnutému rozvodu – dohody rodičů o úpravě poměrů nezletilých dětí, smlouvy manželů o vypořádání vzájemných majetkových vztahů (společného jmění manželů), uspořádání bytové situace a vyživovací povinnosti.

Svěření dětí do péče, výživné - alimenty

Zastupujeme klienty ve sporech při úpravě poměrů nezletilých dětí pro dobu před rozvodem a po rozvodu manželství – svěření dětí do výchovy jednoho z rodičů, střídavou výchovu a společnou výchovu. Zaměřujeme se na snížení nebo zvýšení výživného a také na vymáhání výživného.

Další informace o rozvodech najdete v článku „Jak se rozvést? Co je dobré vědět o rozvodu“ a v článku „Není rozvod jako rozvod“.

AK Čejková

Poznejte náš tým

Absolvovali jsme stovky soudních jednání zejména v oblasti občanského, rodinného a trestního práva. Pomohli jsme více než 1000 klientům.
Top