Jsme advokátní kancelář JUDr. Martina Čejková a kolektiv

Právní služby poskytujeme fyzickým a právnickým osobám samostatně od roku 2012. Specializujeme se zejména na vymáhání náhrady škod. Zabýváme se zastupováním poškozených a pozůstalých po obětech dopravních nehod (náhrady újmy na zdraví, škody na vozidle), obhajujeme viníky dopravních nehod v trestním a přestupkovém řízení, zastupujeme poškozené z pracovních úrazů a při onemocnění nemocí z povolání. Absolvovali jsme několik set soudních jednání zejména v oblasti občanského práva, rodinného práva a trestního práva a nespočet správních řízení jako právní zástupci pachatelů přestupků v dopravě. Poskytujeme právní služby územním samosprávným celkům (městům a obcím) při jejich samostatné i přenesené působnosti.

Na základě rozhodnutí předsedy České advokátní komory v roce 2018 byla JUDr. Martina Čejková, advokátka, určena nástupcem za JUDr. Josefa Biňovce, advokáta, čímž spojila obě advokátní praxe zabývající se především odškodňováním poškozených z dopravních nehod a zastupováním viníků přestupků a trestných činů v dopravě. Do kolektivu advokátní kanceláře přijala všechny zaměstnance a spolupracující osoby JUDr. Josefa Biňovce, advokáta.

Advokátní kancelář naleznete na Václavském náměstí 828/23 na Praze 1.

Dopravní nehody

Zabýváme se především problematikou dopravních nehod a náhrad škod na zdraví.

Pomáháme poškozeným a pozůstalým po obětech dopravních nehod k získání maximálního odškodného. Zastupujeme viníky dopravních nehod a pachatele dopravních přestupků a trestných činů v dopravě. Řešíme vybodování řidičů.

Spolupracujeme s Českým sdružením obětí dopravních nehod (ČSODN).

Pracovní právo

Nabízíme komplexní právní poradenství pro zaměstnance i zaměstnavatele.

Při dobrovolném či nedobrovolném ukončení pracovního poměru nabízíme posouzení jeho platnosti výpovědí nebo okamžitým zrušením pracovního poměru. Zajistíme ukončení pracovního poměru v souladu s právními předpisy. Zkontrolujeme Vaši pracovní smlouvu.

Řešíme pracovní úrazy a nemoci z povolání.

Rodinné právo (rozvody)

V oblasti rodinného práva poskytujeme veškeré služby spojené s rozvodem, rozvodovým řízením, stanovením výživného na manžela/manželku a stanovení výživného na děti.

Zabýváme se právními úpravami styku rodičů s dětmi a problematikou spojenou s péčí o dítě a stanovením výše alimentů.

Ochranné známky

Poskytujeme veškeré služby spojené s ochrannými známkami.

Zpracujeme a podáme za Vás přihlášku ochranné známky a zastoupíme Vás v řízení o ní, zastoupíme Vás v námitkových řízeních, podáme za Vás návrh na neplatnost/zrušení ochranné známky, budeme za Vás monitorovat Vaše ochranné známky vůči případným porušitelům.

O čem právě píšeme

Bodový systém v souvislosti s dopravními přestupky

Bodový systém je nástrojem preventivního působení na řidiče. Jeho hlavním cílem je snížení počtu dopravních přestupků a nehodovosti. Za určité dopravní přestupky se získávají trestné body, kdy při součtu těchto bodů a dosažení maximálního počtu 12 bodů, musí držitel řidičského oprávnění na jeden rok odevzdat řidičský průkaz. Od roku 2022 se chystá novela bodového ohodnocení dopravních přestupků.

Celý článek…

Další články

Novela zákoníku práce – změny v odškodňování nemajetkové újmy

COVID-19 jako nemoc z povolání a nárok zaměstnanců na odškodnění

Podmínky pro uznání onemocnění COVID-19 za nemoc z povolání