Jsme advokátní kancelář JUDr. Martina Čejková a kolektiv

Právní služby poskytujeme fyzickým a právnickým osobám samostatně od roku 2012. Zabýváme se zastupováním poškozených a pozůstalých po obětech dopravních nehod (náhrady újmy na zdraví, škody na vozidle), obhajujeme viníky dopravních nehod v trestním a přestupkovém řízení, zastupujeme poškozené z pracovních úrazů a při onemocnění nemocí z povolání. Absolvovali jsme několik set soudních jednání zejména v oblasti občanského práva, rodinného práva a trestního práva a nespočet správních řízení jako právní zástupci pachatelů přestupků v dopravě.

Na základě rozhodnutí předsedy České advokátní komory v roce 2018 byla JUDr. Martina Čejková, advokátka, určena nástupcem za JUDr. Josefa Biňovce, advokáta, čímž spojila obě advokátní praxe zabývající se především odškodňováním poškozených z dopravních nehod a zastupováním viníků přestupků a trestných činů v dopravě. Do kolektivu advokátní kanceláře přijala všechny zaměstnance a spolupracující osoby JUDr. Josefa Biňovce, advokáta.

Advokátní kancelář naleznete na Václavském náměstí 828/23 na Praze 1.

Dopravní nehody

Zabýváme se především problematikou dopravních nehod a náhrad škod na zdraví.

Pomáháme poškozeným a pozůstalým po obětech dopravních nehod k získání maximálního odškodného. Zastupujeme viníky dopravních nehod a pachatele dopravních přestupků a trestných činů v dopravě. Řešíme vybodování řidičů.

Spolupracujeme s Českým sdružením obětí dopravních nehod (ČSODN).

Pracovní právo

Nabízíme komplexní právní poradenství pro zaměstnance i zaměstnavatele.

Při dobrovolném či nedobrovolném ukončení pracovního poměru nabízíme posouzení jeho platnosti výpovědí nebo okamžitým zrušením pracovního poměru. Zajistíme ukončení pracovního poměru v souladu s právními předpisy. Zkontrolujeme Vaši pracovní smlouvu.

Řešíme pracovní úrazy a nemoci z povolání.

Rodinné právo (rozvody)

V oblasti rodinného práva poskytujeme veškeré služby spojené s rozvodem, rozvodovým řízením, stanovením výživného na manžela/manželku a stanovení výživného na děti.

Zabýváme se právními úpravami styku rodičů s dětmi a problematikou spojenou s péčí o dítě a stanovením výše alimentů.

Ochranné známky

Poskytujeme veškeré služby spojené s ochrannými známkami.

Zpracujeme a podáme za Vás přihlášku ochranné známky a zastoupíme Vás v řízení o ní, zastoupíme Vás v námitkových řízeních, podáme za Vás návrh na neplatnost/zrušení ochranné známky, budeme za Vás monitorovat Vaše ochranné známky vůči případným porušitelům.

O čem právě píšeme

Jaká je hodnota bodu u tzv. bolestného?

Jakožto poškození z dopravní nehody máte nárok na náhradu bolestného (tzn. vytrpěné bolesti). Tuto náhradu Vám poskytne pojišťovna viníka dopravní nehody, u níž měl v jejím okamžiku sjednáno odpovědnostní pojištění z provozu motorových vozidel (tzv. povinné ručení).

Celý článek…

Další články

Neposkytnutí pomoci řidičem dopravního prostředku

Pracovní úraz a nemoc z povolání

Odškodnění bolestného a ztížení společenského uplatnění v případě nemoci z povolání nebo pracovního úrazu