Menu

Jaká je hodnota bodu u bolestného a trvalých následků způsobených služebním úrazem?

16. 02. 2024
 | Jana Čekalová
Jaká je hodnota bodu u bolestného a trvalých následků způsobených služebním úrazem?

S účinností od 1. 7. 2023 vstoupila v platnost vyhláška č. 143/2023 Sb., která novelizovala vyhlášku č. 277/2015 Sb., o postupu při určování výše náhrady za bolest a za ztížení společenského uplatnění příslušníků bezpečnostních sborů (dále jen „vyhláška“). Tato novela přinesla změnu v ohodnocování utrpěné bolesti a ztížení společenského uplatnění (dále jen „trvalé následky“) služebním úrazem. V tomto případě je náhrada bolestného a trvalých následků poskytována zaměstnavatelem.

Díky této novele se nově náhrada za bolest určuje podle sazeb bodového ohodnocení stanovené v příloze č. 1 nebo 2 této vyhlášky, a to za bolest, její léčení nebo při odstraňování jejích následků. Za bolest se přitom považuje každé tělesné a duševní strádání způsobené újmou na zdraví příslušníka bezpečnostních sborů. V tabulce níže jsou pro představu uvedena zranění s body, kterými jsou zranění ohodnocena.

Zlomenina dolního konce loketní i vřetenní kosti s posunem, tříštivá – nitrokloubní

120 bodů

Drtivé poranění jiných a neurčených částí zápěstí a ruky

75 bodů

Zlomenina dolního konce kosti stehenní nad kondyly s posunem úlomků

180 bodů

Zlomenina dolního konce kosti stehenní nad kondyly tříštivá

180 bodů

Náhrada za trvalé následky se určuje podle sazeb bodového ohodnocení stanoveného v příloze č. 3 nebo 4 této vyhlášky, a to za následky újmy na zdraví, které jsou trvalého rázu a které mají prokazatelně nepříznivý vliv na uplatnění poškozeného v životě. Jde zejména o jeho uplatnění v rodinném, politickém, kulturním a sportovním životě, a to včetně výkonu dosavadního povolání nebo přípravy na povolání, s přihlédnutím k věku poškozeného v době vzniku újmy na zdraví. V tabulce níže jsou pro představu uvedeny trvalé následky s body, kterými jsou trvalé následky ohodnoceny.

Onemocnění, která objektivně trvala 1 až 2 měsíce, vyžadovala hospitalizaci i pracovní neschopnost

201–400 bodů

Poškození ramene – úplná ztuhlost (nedominantní končetina)

1000 bodů

Poškození ramene – úplná ztuhlost (dominantní končetina)

1200 bodů

Poúrazové deformity kostí bérce

1400 bodů

Díky této novele je nově jeden bod počítán jako 1 % průměrné mzdy v národním hospodářství zjištěné na základě údajů Českého statistického úřadu za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, v němž vznikla povinnost provést hodnocení bolesti a ztížení společenského uplatnění. Do této novely byla hodnota bodu v případě pracovních úrazů, nemocí z povolání a služebních úrazů pevně stanovena částkou ve výši 250 Kč. 

Rok služebního úrazu

Hodnota bodu

2024

424,27 Kč

2023

393,06 Kč

2015 až 2022

250 Kč

Pro vás to znamená jediné, a to, že jako poškození z pracovních úrazů a nemocí z povolání získáte mnohem vyšší odškodnění, než by tomu bylo před touto novelou.

Rádi Vám pomůžeme s vymáháním Vašich nároků.

AK Čejková

Poznejte náš tým

Absolvovali jsme stovky soudních jednání zejména v oblasti občanského, rodinného a trestního práva. Pomohli jsme více než 1000 klientům.
Právní specializace
Právní specializace
Advokátní služby kanceláře jsou zaměřeny zejména na dopravu a dopravní nehody, jsme odborníci na pracovní, služební úrazy a nemoci z povolání.
Dlouhodobá praxe
Dlouhodobá praxe
Právní služby poskytujeme od roku 2012, od té doby jsme úspěšně absolvovali stovky soudních a správních řízení. Pomohli jsme více než 1000 klientům.
Lidský přístup
Lidský přístup
Pomáháme v těžkých životních situacích. Rádi se s Vámi sejdeme osobně v prostorách naší advokátní kanceláře nebo vyřídíme Vaše záležitosti po telefonu či e-mailem – záleží na Vás.
Top