Menu

Náhrada újmy na zdraví a majetkové škody

Náhrada újmy - škody

Náhrady se uplatňují v těchto oblastech:

  • dopravní nehody;
  • pracovní úrazy;
  • služební úrazy
  • nemoci z povolání;
  • úrazy cestujících v hromadné dopravě – městské a obecní dopravě
  • pochybení lékařů nebo zanedbání lékařské péče;
  • úrazy ve školách a při sportu; a
  • kousnutí psů, útoky zvířat.

Osoba, která je zraněna při nehodě, má zejména nárok na náhradu za:

Bolestné – finanční odškodnění za bolesti způsobené poškozením na zdraví, jeho léčením a odstraňováním jeho následků.

Ztížení společenského uplatnění – nepříznivé důsledky úrazu pro životní úkony poškozeného. Jedná se o omezení nebo ztrátu možnosti výkonu povolání, účasti na společenském a životním uplatněním.

Účelně vynaložené náklady spojené s péčí o zdraví poškozeného – jedná se o výdaje, které poškozený vynaložil na to, aby dosáhl zlepšení svého zdravotního stavu, náklady na vydatnější stravu, náklady na ošetřovatelskou výpomoc třetí osoby v domácnosti, cesty rodinný příslušníků do zdravotnického zařízení, výdaje (doplatky) na léky, zdravotní pomůcky, bezbariérovou přestavbu atd.

Náklady pohřbu – přiměřené náklady spojené s pohřbem poškozeného a pořízením pomníku.

Ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti – rozdíl mezi průměrným výdělkem před poškozením a nemocenskými dávkami.

Ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti, tzv. rentu – rozdíl mezi průměrným výdělkem před vznikem nároku a příjmem po poškození s připočtením případného invalidního důchodu.

Věcná škoda – zničené věci při dopravní nehodě.

Náhrada újmy – škody: dopravní nehoda

Stala se Vám nebo někomu z Vašich blízkých dopravní nehoda? Byli jste účastníky dopravní nehody jako chodec, nebo cyklista?  Advokátní kancelář JUDr. Martiny Čejkové se specializuje na odškodňování obětí dopravních nehod, se kterými má advokátka mnohaleté zkušenosti.

Právní poradenství doporučujeme ihned po nehodě, ještě předtím, než se do události zapojí pojišťovna, aby naše advokátní kancelář mohla co nejlépe chránit Vaše zájmy, zachovat svědecké výpovědi a potřebné důkazy.

Pojišťovny často snižují pojistné plnění na nejnižší přijatelnou míru, navíc mají v této oblasti rozsáhlé právní zkušenosti a disponují týmy specializovaných právníků. Pro získání odpovídající náhrady újmy - škody je důležité spolupracovat s advokátní kanceláří, která sporům s pojišťovnami rozumí a dlouhodobě se touto problematikou zabývá.

Náhrady újmy – škody: pracovní a služební úraz, nemoc z povolání

V případě smrti Vašich blízkých při dopravní nehodě, pracovních a služebních úrazůnemocí z povoláníkousnutí zvířat, nebo poškození zdraví při dopravní nehodě máte nároky na odškodnění, které Vám naše advokátní kancelář pomůže zajistit a bezpečně Vás provede celým sporem.

Nevzdávejte spory s pojišťovnami, pomůžeme Vám.

 

AK Čejková

Poznejte náš tým

Absolvovali jsme stovky soudních jednání zejména v oblasti občanského, rodinného a trestního práva. Pomohli jsme více než 1000 klientům.
Top