Menu

Náš tým

Právní služby poskytujeme fyzickým a právnickým osobám samostatně od roku 2012. Specializujeme se zejména na vymáhání náhrady škod. Zabýváme se zastupováním poškozených a pozůstalých po obětech dopravních nehod (náhrady újmy na zdraví, škody na vozidle), obhajujeme viníky dopravních nehod v trestním a přestupkovém řízení, zastupujeme poškozené z pracovních úrazů a při onemocnění nemocí z povolání. Absolvovali jsme několik set soudních jednání zejména v oblasti občanského práva, rodinného práva a trestního práva a nespočet správních řízení jako právní zástupci pachatelů přestupků v dopravě. Poskytujeme právní služby územním samosprávným celkům (městům a obcím) při jejich samostatné i přenesené působnosti.

JUDr. Martina Čejková

Advokátka, majitelka advokátní kanceláře

Právní zkušenosti nabyla již při studiu právnické fakulty Univerzity Karlovy v advokátní kanceláři JUDr. Rudolfa Kožušníka, kde se soustředila zejména na právo nemovitostí a korporátní právo. Současně se několik let podílela na realizaci preventivních a vzdělávacích projektů oddělení BESIP, Ministerstva dopravy.

Po absolvování studia na právnické fakultě Univerzity Karlovy v roce 2009 zahájila svoji právní praxi v renomované advokátní kanceláři Brož & Partner (dnes Brož, Sedlatý), ve které získala zkušenosti s právem bytových družstev, vymáháním pohledávek a sporů o náhradu škody. Zastupovala klienty v řízení před soudy a před úřady (správními orgány), sepisovala a revidovala smlouvy z oblasti občanského práva a obchodního práva.

V roce 2010 složila úspěšně rigorózní zkoušku na katedře obchodního práva Karlovy Univerzity a vypracovala rigorózní práci na téma „Smluvní a mimosmluvní závazkové vztahy v mezinárodním právu soukromém“ a získala titul JUDr.

JUDr. Martina Čejková je advokátkou zapsanou v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod č. 14707.

Specializace na náhradu škody a újmy na zdraví

Od roku 2010 spolupracovala s advokátní kanceláří JUDr. Josefa Biňovce se specializací na dopravu a dopravní nehody. Její hlavní agendou se stává zastupování poškozených a pozůstalých po obětech dopravních nehod (náhrady škody na zdraví, škody na vozidle), obhajuje viníky dopravních nehod v trestním a správním řízení, zastupuje poškozené z pracovních úrazů a při onemocnění nemocí z povolání, zabývá se odškodněním při chybných lékařských zákrocích. Za tuto dobu absolvovala několik set soudních jednání zejména v oblasti občanského práva, rodinného práva a trestního práva a nespočet správních řízení jako právní zástupce pachatelů přestupků v dopravě.

Advokátka dále poskytuje právní poradenství a analytickou činnost nestátním a neziskovým organizacím.

Právní specializace
Právní specializace
Advokátní služby kanceláře jsou zaměřeny zejména na dopravu a dopravní nehody, jsme odborníci na pracovní, služební úrazy a nemoci z povolání.
Dlouhodobá praxe
Dlouhodobá praxe
Právní služby poskytujeme od roku 2012, od té doby jsme úspěšně absolvovali stovky soudních a správních řízení. Pomohli jsme více než 1000 klientům.
Lidský přístup
Lidský přístup
Pomáháme v těžkých životních situacích. Rádi se s Vámi sejdeme osobně v prostorách naší advokátní kanceláře nebo vyřídíme Vaše záležitosti po telefonu či e-mailem – záleží na Vás.

Mgr. Zuzana Novotná

Advokátka

Vystudovala Právnickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni v roce 2009. Již během studia působila v na pozici paralegal v advokátní kanceláři. Po absolvování právnické fakulty pracovala jako advokátní koncipient v advokátní kanceláři JUDr. Alana Korbela, která se věnovala generální praxi, zejména pak právu trestnímu a v advokátní kanceláři Mgr. Karla Fischera se zaměřením na právo veřejných zakázek a obchodních soutěží, na obchodní právo a právo nemovitostí.

Od roku 2014 působí jako advokátka. Poskytuje komplexní právní služby, specializuje se především na trestní právo, občanské právo a rodinné právo.

Mgr. Zuzana Novotná je advokátkou zapsanou v seznamu vedeném Českou advokátní komorou pod č. 15345.

Mgr. Jana Čekalová

Právník

vystudovala Právnickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni v roce 2020.

Již během studia získávala praxi v advokátní kanceláři v Táboře. V této advokátní kanceláři získala zkušenosti zejména s občanským právem, rodinným právem, trestním právem, obchodním právem, vymáháním pohledávek, revidováním a vyhotovováním smluv z oblasti občanského a obchodního práva. Dále během studia absolvovala stáž u Okresního soudu v Táboře, kde se účastnila jednáních z rodinného i trestního práva. Po jednáních vždy případy konzultovala s příslušnými soudci, kteří se dané problematice věnovali.

Poskytuje komplexní právní služby. V rámci své praxe se specializuje na problematiku náhrady škody, dopravních nehod a dopravního práva včetně přestupků v dopravě. Věnuje se rovněž právu trestnímu, rodinnému, dědickému, občanskému, revidování a vyhotovování smluv z oblasti občanského a obchodního práva.

Právní služby poskytuje v českém a anglickém jazyce.

Mgr. Ivana Bachorková

Právník

v lednu 2022 úspěšně zakončila studium na Právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni.

V průběhu studia působila nejprve v plzeňské advokátní kanceláři zabývající se zejména generální praxí. Následně získala zkušenosti jako paralegal v advokátní kanceláři v Praze, kde se věnovala zastavování protiprávních exekucí a spotřebitelskému právu. Během studia dále absolvovala stáž na státním zastupitelství, v rámci které se účastnila soudních jednání a konzultovala případy se státními zástupci.

Poskytuje komplexní právní služby. V rámci své praxe se specializuje na problematiku náhrady škody, dopravních nehod a dopravního práva včetně přestupků v dopravě.

Právní služby poskytuje v českém a anglickém jazyce.

Nikola Sydorová

Asistentka

vystudovala Střední a Vyšší odbornou školu hotelnictví a služeb v Opavě (2018), přičemž následně pracovala tři roky v developerské firmě na pozici office asistentky.

V advokátní kanceláři JUDr. Martiny Čejkové působí na pozici asistentky, vede spisovou agendu kanceláře, komunikuje s klienty a dalšími subjekty.

Hovoří česky a anglicky.

A co o nás říkají naši klienti?

Prof. Ing. Jan Masák, CSc.
Právní služby advokátní kanceláře JUDr. Martiny Čejkové a jejího týmu mohu doporučit. Rychlé jednání, slušnost, profesionální přístup.
Prof. Ing. Jan Masák, CSc.
děkan VŠCHT Praha
Ing. Josef Žikovský
Málokdy se setkáte s právníkem, který vás trpělivě vyslechne s úsměvem na rtech a převezme veškerou vaší problematiku, že se dál o ní nemusíte starat. To všechno jsem zažil v advokátní kanceláři JUDr. Čejkové a mohu ji vřele doporučit.
Ing. Josef Žikovský
generální ředitel Aveton Praha
Mgr. Tomáš Jůnek, Ph.D.
Ochota, rychlost a profesionalita. Pro mě je tato kancelář spolehlivý partner.
Mgr. Tomáš Jůnek, Ph.D.
zoolog, ekolog, fotograf a publicista
Vindicia pomáhá / Vindicia helps

Naše advokátní kancelář pomáhá

Advokátka podporuje Nadační fond Vindicia pomáhá, který se zaměřuje jak na podporu lidí a zvířat v nesnázích, tak i na edukaci v oblasti pojistek, občanských nároků a správného postupu při odškodňování.

Nadaci založila společnost Vindicia, která se dlouhodobě věnuje kompenzacím po dopravních nehodách, zanedbání lékařské péče, pracovních a školních úrazech. Ve své praxi se setkává s celou řadou smutných lidských příběhů – rozhodla se proto věnovat část svých aktivit jejich zveřejňování a snaze pomoci. Ať už jde o děti s dlouhodobou nemocí či těžce zraněné, kteří se nadále perou s osudem, Nadační fond Vindicia pomáhá jim dokazuje, že na svou situaci nejsou sami.

Připojit se může každý, a to jak pravidelným měsíčním příspěvek od 100 korun, až po jednorázovou podporu konkrétního projektu, který dárce vezme za srdce. Vítané jsou příspěvky od firem i občanů.

Stačí navštívit web https://www.pomaha.cz a vybrat si formu spolupráce.

Za každou pomoc velmi děkujeme!

Top