Menu

Náš tým

Právní služby poskytujeme fyzickým a právnickým osobám samostatně od roku 2012. Specializujeme se zejména na vymáhání náhrady škod. Zabýváme se zastupováním poškozených a pozůstalých po obětech dopravních nehod (náhrady újmy na zdraví, škody na vozidle), obhajujeme viníky dopravních nehod v trestním a přestupkovém řízení, zastupujeme poškozené z pracovních úrazů a při onemocnění nemocí z povolání. Absolvovali jsme několik set soudních jednání zejména v oblasti občanského práva, rodinného práva a trestního práva a nespočet správních řízení jako právní zástupci pachatelů přestupků v dopravě. Poskytujeme právní služby územním samosprávným celkům (městům a obcím) při jejich samostatné i přenesené působnosti.

JUDr. Martina Čejková

Advokátka, majitelka advokátní kanceláře

Právní zkušenosti nabyla již při studiu právnické fakulty Univerzity Karlovy v advokátní kanceláři JUDr. Rudolfa Kožušníka, kde se soustředila zejména na právo nemovitostí a korporátní právo. Současně se několik let podílela na realizaci preventivních a vzdělávacích projektů oddělení BESIP, Ministerstva dopravy.

Po absolvování studia na právnické fakultě Univerzity Karlovy v roce 2009 zahájila svoji právní praxi v renomované advokátní kanceláři Brož & Partner (dnes Brož, Sedlatý), ve které získala zkušenosti s právem bytových družstev, vymáháním pohledávek a sporů o náhradu škody. Zastupovala klienty v řízení před soudy a před úřady (správními orgány), sepisovala a revidovala smlouvy z oblasti občanského práva a obchodního práva.

V roce 2010 složila úspěšně rigorózní zkoušku na katedře obchodního práva Karlovy Univerzity a vypracovala rigorózní práci na téma „Smluvní a mimosmluvní závazkové vztahy v mezinárodním právu soukromém“ a získala titul JUDr.

JUDr. Martina Čejková je advokátkou zapsanou v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod č. 14707.

Specializace na náhradu škody a újmy na zdraví

Od roku 2010 spolupracovala s advokátní kanceláří JUDr. Josefa Biňovce se specializací na dopravu a dopravní nehody. Její hlavní agendou se stává zastupování poškozených a pozůstalých po obětech dopravních nehod (náhrady škody na zdraví, škody na vozidle), obhajuje viníky dopravních nehod v trestním a správním řízení, zastupuje poškozené z pracovních úrazů a při onemocnění nemocí z povolání, zabývá se odškodněním při chybných lékařských zákrocích. Za tuto dobu absolvovala několik set soudních jednání zejména v oblasti občanského práva, rodinného práva a trestního práva a nespočet správních řízení jako právní zástupce pachatelů přestupků v dopravě.

Advokátka dále poskytuje právní poradenství a analytickou činnost nestátním a neziskovým organizacím.

Právní specializace
Právní specializace
Advokátní služby kanceláře jsou zaměřeny zejména na dopravu a dopravní nehody, jsme odborníci na pracovní, služební úrazy a nemoci z povolání.
Dlouhodobá praxe
Dlouhodobá praxe
Právní služby poskytujeme od roku 2012, od té doby jsme úspěšně absolvovali stovky soudních a správních řízení. Pomohli jsme více než 1000 klientům.
Lidský přístup
Lidský přístup
Pomáháme v těžkých životních situacích. Rádi se s Vámi sejdeme osobně v prostorách naší advokátní kanceláře nebo vyřídíme Vaše záležitosti po telefonu či e-mailem – záleží na Vás.

Mgr. Zuzana Novotná

Advokátka

Vystudovala Právnickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni v roce 2009. Již během studia působila v na pozici paralegal v advokátní kanceláři. Po absolvování právnické fakulty pracovala jako advokátní koncipient v advokátní kanceláři JUDr. Alana Korbela, která se věnovala generální praxi, zejména pak právu trestnímu a v advokátní kanceláři Mgr. Karla Fischera se zaměřením na právo veřejných zakázek a obchodních soutěží, na obchodní právo a právo nemovitostí.

Od roku 2014 působí jako advokátka. Poskytuje komplexní právní služby, specializuje se především na trestní právo, občanské právo a rodinné právo.

Mgr. Zuzana Novotná je advokátkou zapsanou v seznamu vedeném Českou advokátní komorou pod č. 15345.

Mgr. Jana Čekalová

Právník

vystudovala Právnickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni v roce 2020.

Již během studia získávala praxi v advokátní kanceláři v Táboře. V této advokátní kanceláři získala zkušenosti zejména s občanským právem, rodinným právem, trestním právem, obchodním právem, vymáháním pohledávek, revidováním a vyhotovováním smluv z oblasti občanského a obchodního práva. Dále během studia absolvovala stáž u Okresního soudu v Táboře, kde se účastnila jednáních z rodinného i trestního práva. Po jednáních vždy případy konzultovala s příslušnými soudci, kteří se dané problematice věnovali.

Poskytuje komplexní právní služby. V rámci své praxe se specializuje na problematiku náhrady škody, dopravních nehod a dopravního práva včetně přestupků v dopravě. Věnuje se rovněž právu trestnímu, rodinnému, dědickému, občanskému, revidování a vyhotovování smluv z oblasti občanského a obchodního práva.

Právní služby poskytuje v českém a anglickém jazyce.

Nikola Sydorová

Asistentka

vystudovala Střední a Vyšší odbornou školu hotelnictví a služeb v Opavě (2018), přičemž následně pracovala tři roky v developerské firmě na pozici office asistentky.

V advokátní kanceláři JUDr. Martiny Čejkové působí na pozici asistentky, vede spisovou agendu kanceláře, komunikuje s klienty a dalšími subjekty.

Hovoří česky a anglicky.

A co o nás říkají naši klienti?

Tomáš Zápotocký
Dobrý den, chtěl bych se podělit touto formou pro případné další lidi, kteří potřebují právní pomoc. Jsem velice potěšen, že když jsem potřeboval právní službu, tak rychlost komunikace byla ze strany paní advokátky nejenom velmi rychlá a pro neznalého i velmi přehledná a srozumitelná. Vše na čem jsme se domluvili proběhlo a pomoc byla úžasná. Všem doporučuji k využití pí. advokátku. Ještě jednou velice děkuji.
Tomáš Zápotocký
Prof. Ing. Jan Masák, CSc.
Právní služby advokátní kanceláře JUDr. Martiny Čejkové a jejího týmu mohu doporučit. Rychlé jednání, slušnost, profesionální přístup.
Prof. Ing. Jan Masák, CSc.
děkan VŠCHT Praha
Ing. Josef Žikovský
Málokdy se setkáte s právníkem, který vás trpělivě vyslechne s úsměvem na rtech a převezme veškerou vaší problematiku, že se dál o ní nemusíte starat. To všechno jsem zažil v advokátní kanceláři JUDr. Čejkové a mohu ji vřele doporučit.
Ing. Josef Žikovský
generální ředitel Aveton Praha
Vindicia pomáhá / Vindicia helps

Naše advokátní kancelář pomáhá

Advokátka podporuje Nadační fond Vindicia pomáhá, který se zaměřuje jak na podporu lidí a zvířat v nesnázích, tak i na edukaci v oblasti pojistek, občanských nároků a správného postupu při odškodňování.

Nadaci založila společnost Vindicia, která se dlouhodobě věnuje kompenzacím po dopravních nehodách, zanedbání lékařské péče, pracovních a školních úrazech. Ve své praxi se setkává s celou řadou smutných lidských příběhů – rozhodla se proto věnovat část svých aktivit jejich zveřejňování a snaze pomoci. Ať už jde o děti s dlouhodobou nemocí či těžce zraněné, kteří se nadále perou s osudem, Nadační fond Vindicia pomáhá jim dokazuje, že na svou situaci nejsou sami.

Připojit se může každý, a to jak pravidelným měsíčním příspěvek od 100 korun, až po jednorázovou podporu konkrétního projektu, který dárce vezme za srdce. Vítané jsou příspěvky od firem i občanů.

Stačí navštívit web https://www.pomaha.cz a vybrat si formu spolupráce.

Za každou pomoc velmi děkujeme!

Top