Menu

O čem právě píšeme

Zajímáme se o aktuality v právních oblastech, na které se specializujeme. V článcích níže se s Vámi podělíme o novinky, zajímavé postřehy i návody, jak postupovat v obtížných životních situacích.

16. 02. 2024
 | Jana Čekalová
Bolestné je náhradou za vytrpěnou bolest v rámci nemajetkové újmy na zdraví. Na bolestné mají právní nárok jak poškození z dopravních nehod, tak zaměs...
16. 02. 2024
 | Jana Čekalová
Jaká je hodnota bodu u bolestného a trvalých následků způsobených pracovním úrazem a nemocí z povolání?
16. 02. 2024
 | Jana Čekalová
S účinností od 1. 7. 2023 vstoupila v platnost vyhláška č. 143/2023 Sb., která novelizovala vyhlášku č. 277/2015 Sb., o postupu při určování výše náhr...
19. 01. 2024
 | Karolína Kadaňková
Od 1. ledna 2024 nabyla účinnosti novela silničního zákona, která zjednodušuje bodový systém, avšak zpřísňuje sankce za nejzávažnější přestupky. Na dr...
18. 01. 2024
 | Karolína Kadaňková
Dne 19. 9. 2023 vstoupila v platnost novela zákoníku práce, kterou se provádí transpozice dvou evropských směrnic. Tato novela přináší řadu změn pro p...
11. 04. 2022
 | Ivana Bachorková
S účinností od 1. 2. 2022 vstoupil v platnost zákon č. 417/2021 Sb., který novelizoval zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o n...
11. 04. 2022
 | Jana Čekalová
Během posledních let došlo k několika novelizacím zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (dále jen „trestní řád“). Jednou z novel bylo zave...
05. 01. 2021
 | Jana Čekalová
Bodový systém je nástrojem preventivního působení na řidiče. Jeho hlavním cílem je snížení počtu dopravních přestupků a nehodovosti. Za určité dopravn...
04. 01. 2021
 | Lucie Nešutová
S účinností od 1. 1. 2021 zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále jen „zákoník práce“) zavedl zcela nový institut jednorázové náhrady nemajetkové ú...
1 2 3
AK Čejková

Poznejte náš tým

Absolvovali jsme stovky soudních jednání zejména v oblasti občanského, rodinného a trestního práva. Pomohli jsme více než 1000 klientům.
Právní specializace
Právní specializace
Advokátní služby kanceláře jsou zaměřeny zejména na dopravu a dopravní nehody, jsme odborníci na pracovní, služební úrazy a nemoci z povolání.
Dlouhodobá praxe
Dlouhodobá praxe
Právní služby poskytujeme od roku 2012, od té doby jsme úspěšně absolvovali stovky soudních a správních řízení. Pomohli jsme více než 1000 klientům.
Lidský přístup
Lidský přístup
Pomáháme v těžkých životních situacích. Rádi se s Vámi sejdeme osobně v prostorách naší advokátní kanceláře nebo vyřídíme Vaše záležitosti po telefonu či e-mailem – záleží na Vás.
Top