Menu

Novela trestního řádu – prohlášení viny a započítání doby zadržení řidičského průkazu

11. 04. 2022
 | Jana Čekalová
Novela trestního řádu – prohlášení viny a započítání doby zadržení řidičského průkazu

Během posledních let došlo k několika novelizacím zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (dále jen „trestní řád“).

Jednou z novel bylo zavedení termínu „prohlášení viny“ do trestního řádu, kdy k jeho zakotvení došlo zákonem č. 333/2020 Sb., kterým se mění trestní řád. Prohlášení viny se používá při snaze docílit co nejnižšího trestu. Jedná se o možnost obžalovaného, aby během hlavního líčení prohlásil svou vinu a zároveň souhlasil s právní kvalifikací skutku uvedenou v obžalobě či v návrhu na potrestání. S prohlášením viny musí souhlasit státní zástupce, poškozený a další zúčastněné osoby, pokud jsou jednání přítomny, což jsou osoby, jejichž věc nebo část majetku byla zabrána nebo podle návrhu má být zabrána. Jestliže všichni s prohlášením viny souhlasí, soud v tomto rozsahu neprovádí dokazování. Prohlášení viny je vhodné použít v případě, kdy je klient ochotný se zcela doznat ke spáchanému skutku. Poté můžeme docílit nižšího trestu pro naše klienty. Při prohlášení viny máme ve všech případech 100 % úspěšnost. 

Zákonem č. 220/2021 Sb., došlo k další novelizaci trestního řádu, kdy touto novelou bylo do trestního řádu zavedeno, že při rozhodování o uložení trestu zákazu činnosti soudem se již do uloženého trestu započítává doba od zadržení řidičského průkazu Policií ČR, což v určitých případech pro klienty znamená kratší dobu zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení.

Uvedená novela se vztahuje na uložení trestu podmíněného zastavení trestního stíhání soudem. Pokud tedy klient spáchá trestný čin, za který se mu zadrží řidičský průkaz a až poté soud rozhoduje o uložení trestu zákazu činnosti, počítá se uložený trest zákazu činnosti již od okamžiku zadržení řidičského průkazu. Uvedené má poté vliv na žádost klienta o upuštění zbytku zákazu činnosti. Klient si totiž může požádat o upuštění zbytku uloženého trestu zákazu činnosti dříve, neboť se polovina trestu počítá, jak je uvedeno výše od zadržení řidičského průkazu, a ne od rozhodnutí soudu.

Advokátní kancelář JUDr. Martiny Čejkové poskytuje kvalitní komplexní právní služby. Mimo jiné se také specializuje na problematiku trestných činů, a v té souvislosti na problematiku zadržení řidičského průkazu. Proto se na nás neváhejte obrátit. Rádi Vám pomůžeme a navrhneme Vám to nejlepší řešení.

AK Čejková

Poznejte náš tým

Absolvovali jsme stovky soudních jednání zejména v oblasti občanského, rodinného a trestního práva. Pomohli jsme více než 1000 klientům.
Právní specializace
Právní specializace
Advokátní služby kanceláře jsou zaměřeny zejména na dopravu a dopravní nehody, jsme odborníci na pracovní, služební úrazy a nemoci z povolání.
Dlouhodobá praxe
Dlouhodobá praxe
Právní služby poskytujeme od roku 2012, od té doby jsme úspěšně absolvovali stovky soudních a správních řízení. Pomohli jsme více než 1000 klientům.
Lidský přístup
Lidský přístup
Pomáháme v těžkých životních situacích. Rádi se s Vámi sejdeme osobně v prostorách naší advokátní kanceláře nebo vyřídíme Vaše záležitosti po telefonu či e-mailem – záleží na Vás.
Top