Menu

Vymáhání pohledávek

Vzhledem k tomu, že vysoké procento vymáhaných pohledávek je řešeno soudní cestou, je rozumné využít služeb advokátní kanceláře. S vymáháním pohledávek nedoporučujeme otálet, neboť se s postupem času snižují vyhlídky na jejich zaplacení dlužníkem.

Advokátní kancelář poskytuje právní pomoc při:

  • vymáhání nároků ze smluv (kupních, nájemních...) či jiných závazkových vztahů
  • zastoupení při jednání s dlužníky
  • sepsání upomínky a předžalobní výzvy
  • sepsání uznání dluhu a sjednání splátkového kalendáře
  • soudních jednáních

Prostudujeme Vámi předložené podklady, které se k pohledávce vztahují a posoudíme možná rizika vymáhání. Pokusíme se o mimosoudní vyřešení případu, avšak pokud nebude dohoda možná, zahájíme soudní řízení.

Vymáhání převezmeme komplexně, s dlužníkem jednáme za Vás. Průběžně informujeme o všech podniknutých krocích a postupu Vašeho případu. Pokud nebudete moci docházet do kanceláře osobně, vyřešíme vše online prostřednictvím telefonu a e-mailu, případně pošty.

AK Čejková

Poznejte náš tým

Absolvovali jsme stovky soudních jednání zejména v oblasti občanského, rodinného a trestního práva. Pomohli jsme více než 1000 klientům.
Top