Menu

Pracovní právo

Advokátní kancelář nabízí komplexní právní poradenství pro zaměstnance i zaměstnavatele. Při dobrovolném či nedobrovolném ukončení pracovního poměru nabízíme posouzení platnosti ukončení pracovního poměru výpovědí nebo okamžitým zrušením pracovního poměru. Zajistíme ukončení pracovního poměru v souladu s právními předpisy.

Advokátka JUDr. Martina Čejková a její právní tým Vás zastoupí například ve sporech týkajících se:

 • skončení pracovního poměru (odstupné, nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru);
 • plnění konkurenční doložky; a
 • plnění kvalifikační doložky.

Připravíme pro Vás nebo zkontrolujeme:

 • pracovní smlouvu;
 • dohodu o provedení práce;
 • dohodu o pracovní činnosti;
 • smlouvu na ochranu důvěrných informací a obchodního tajemství;
 • dohodu o hmotné odpovědnosti;
 • smlouvu na ochranu před konkurenčním jednáním;
 • dokumenty při změně pracovního poměru; nebo
 • kvalifikačních doložky.

Nemoci z povolání, pracovní a služební úrazy

Advokátní kancelář se zaměřuje na náhradu újmy na zdraví  z pracovních, služebních úrazů a při nemocech z povolání.

Každý zaměstnavatel, který zaměstnává alespoň jednoho zaměstnance, je ze zákona povinen se přihlásit k zákonnému pojištění pro případ své odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnanci při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. V případě, že se Vám stal pracovní úraz nebo trpíte nemocí z povolání, obraťte se na naši advokátní kancelář, která Vás zastoupí při jednání s Vaším zaměstnavatelem a jeho pojišťovnou.

Pojišťovna (a většinou i zaměstnavatel) disponuje specializovaným týmem právníků, proto je důležité konzultovat Váš úraz či nemoc z povolání co nejdříve, abychom Vám pomohli domoci se jednotlivých nároků na náhradu újmy - škody v co nejvyšší možné míře. 

Víte, že veškeré odškodnění pracovních a služebních úrazů, onemocnění nemocí z povolání hradí pojišťovna zaměstnavatele? Nemusíte se obávat, že Vám Vaše nároky na odškodnění nebudou uhrazeny z důvodu nesolventnosti zaměstnavatele nebo toho, že svého zaměstnavatele uvedete do finančních problémů.

AK Čejková

Poznejte náš tým

Absolvovali jsme stovky soudních jednání zejména v oblasti občanského, rodinného a trestního práva. Pomohli jsme více než 1000 klientům.
Top