Menu

Trestní právo

Zastupování poškozených

Jedním ze subjektů trestního řízení může být též osoba poškozeného. Trestní řád vymezuje poškozeného jako osobu, které bylo trestným činem ublíženo na zdraví, dále jako osobu, které byla trestným činem způsobena majetková škoda a nebo se může jednat o osobu, jíž byla trestným činem způsobena morální nebo jiná škoda.

Trestní právo – náhrada újmy a škody

Poškozený má nárok na náhradu újmy na zdraví a majetkové škody, která mu byla způsobena trestným činem. Tento nárok na náhradu újmy - škody je nutné učinit nejpozději u hlavního líčení před soudem, a to do doby, než je zahájeno dokazování. Z návrhu musí být zřejmé, z jakých důvodů a v jaké výši se nárok uplatňuje. Uplatnění nároku na náhradu škody – újmy v trestním řízení se poškozený může vyhnout zdlouhavému uplatňování nároku na náhradu škody v občanskoprávním řízení či placení soudních poplatků a dalších výdajů souvisejících s uplatňováním nároku v civilním řízení.

Advokátka JUDr. Martina Čejková Vás zastoupí v trestním řízení a řádně uplatní veškeré Vaše nároky na náhradu újmy na zdraví a majetkové škody. Jako zmocněnec poškozeného je ze zákona oprávněna zejména:

  • zúčastnit se všech úkonů, kterých se může zúčastnit poškozený;
  • podávat návrhy na doplnění dokazování;
  • účastnit se hlavního líčení i odvolání;
  • před vynesením rozsudku se k celé věci vyjádřit;
  • účastnit se jednání o uzavření dohodě o vině a trestu mezi obviněným a státním zástupcem; a
  • uplatnit nárok na náhradu újmy na zdraví a majetkové škody.

Obhajoba v trestním řízení

Zastupujeme obviněné v trestním řízení před policejními orgány a soudy, poskytujeme klientům veškeré právní prostředky k jejich obhajobě, vypracujeme strategii obhajoby včetně právního rozboru věci, uvádíme skutečnosti a důkazy, které vinu obviněného vyvracejí nebo alespoň zmírňují. Zajistíme vypracování znaleckých posudků a odborných vyjádření.

AK Čejková

Poznejte náš tým

Absolvovali jsme stovky soudních jednání zejména v oblasti občanského, rodinného a trestního práva. Pomohli jsme více než 1000 klientům.
Top