Menu

Novela zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich – lhůty pro promlčení

11. 04. 2022
 | Ivana Bachorková
Novela zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich – lhůty pro promlčení

S účinností od 1. 2. 2022 vstoupil v platnost zákon č. 417/2021 Sb., který novelizoval zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (dále jen „zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich). Tato novela přinesla spoustu změn v oblasti řešení a trestání přestupků. Jednou z těchto změn, která se dotkne mnoha řidičů, je změna v právní úpravě promlčení přestupku, resp. doby, po které dojde k zániku odpovědnosti za přestupek. Dříve platilo, že přestupek byl promlčen do 1 roku od oznámení o zahájení řízení o tomto přestupku či ode dne spáchání přestupku, pokud do 1 roku nebylo o přestupku rozhodnuto. Nebylo však jisté, kdy dojde k promlčení v případě, že byl jako první úkon v řízení vydán správním orgánem příkaz, proti kterému byl podán odpor. To je však novelou zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich vyřešeno, kdy nově platí, že k promlčení přestupku dojde do 1 roku po doručení příkazu, pokud bylo vydání příkazu prvním úkonem v řízení.

Možností promlčení přestupku také bylo, že se proti rozhodnutí odvolacího správního orgánu účastník bránil podáním správní žaloby, kdy správní soud měl před novelou lhůtu maximálně 3 let od spáchání přestupku, během které musel o přestupku rozhodnout (resp. 5 let u přestupku, u něhož horní sazba pokuty dosahovala alespoň částky 100.000 Kč). Pokud ve stanovené době o přestupku soud nerozhodl, došlo k jeho promlčení, a tedy i k zániku odpovědnosti pachatele za takový přestupek.

Současná novela zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich nicméně stanovila, že do tříleté (resp. pětileté) promlčecí doby se nebude započítávat doba, po kterou se ve věci přestupku vedlo soudní řízení správní, případně doba, po kterou se pro tentýž skutek vedlo trestní řízení.

Pokud si nevíte rady s řešením přestupku, neváhejte se obrátit na naši advokátní kancelář, která se na řešení dopravních nehod a přestupků specializuje. Rádi Váš případ posoudíme a nabídneme řešení.

AK Čejková

Poznejte náš tým

Absolvovali jsme stovky soudních jednání zejména v oblasti občanského, rodinného a trestního práva. Pomohli jsme více než 1000 klientům.
Právní specializace
Právní specializace
Advokátní služby kanceláře jsou zaměřeny zejména na dopravu a dopravní nehody, jsme odborníci na pracovní, služební úrazy a nemoci z povolání.
Dlouhodobá praxe
Dlouhodobá praxe
Právní služby poskytujeme od roku 2012, od té doby jsme úspěšně absolvovali stovky soudních a správních řízení. Pomohli jsme více než 1000 klientům.
Lidský přístup
Lidský přístup
Pomáháme v těžkých životních situacích. Rádi se s Vámi sejdeme osobně v prostorách naší advokátní kanceláře nebo vyřídíme Vaše záležitosti po telefonu či e-mailem – záleží na Vás.
Top