Menu

Jaká je hodnota bodu u bolestného a trvalých následků způsobených pracovním úrazem a nemocí z povolání?

16. 02. 2024
 | Jana Čekalová
Jaká je hodnota bodu u bolestného a trvalých následků způsobených pracovním úrazem a nemocí z povolání?

S účinností od 1. 1. 2023 vstoupilo v platnost nařízení vlády č. 451/2022 Sb., které novelizovalo nařízení vlády č. 276/2015 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání ve znění pozdějších předpisů. Tato novela přinesla změnu v ohodnocování utrpěné bolesti a ztížení společenského uplatnění (dále jen „trvalé následky“) způsobených pracovním úrazem nebo nemocí z povolání. V tomto případě je náhrada bolestného a trvalých následků poskytována pojišťovnou zaměstnavatele na základě zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele. Ten má objektivní odpovědnost za újmu na zdraví či škodu na majetku svých zaměstnanců.

Bolestné je náhradou za vytrpěnou bolest v rámci nemajetkové újmy na zdraví. Na bolestné mají právní nárok jak poškození z dopravních nehod, tak zaměstnanci, kterým se přihodil pracovní úraz nebo služební úraz, například vojáci, hasiči atd. Výše bolestného se stanovuje na základě bodového ohodnocení konkrétního zranění, přičemž je nutno posoudit také okolnosti úrazu.

Ztížení společenského uplatnění znamená trvalé následky z předmětného úrazu v rámci nemajetkové újmy na zdraví. Trvalé následky omezují nebo mění společenské uplatnění poškozeného v běžném životě, při uspokojování sociálních, pracovních a životních potřeb.

Díky této novele je nově jeden bod počítán jako 1 % průměrné mzdy v národním hospodářství zjištěné na základě údajů Českého statistického úřadu za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, v němž vznikla povinnost provést hodnocení bolesti a ztížení společenského uplatnění. Do této novely byla hodnota bodu v případě pracovních úrazů, nemocí z povolání a služebních úrazů pevně stanovena částkou ve výši 250 Kč. 

Pro vás to znamená jediné, a to, že jako poškození z pracovních úrazů a nemocí z povolání získáte mnohem vyšší odškodnění, než by tomu bylo před touto novelou.

Rok pracovního úrazu/ Nemoci z povolání

Hodnota bodu

2024

424,27 Kč

2023

393,06 Kč

2015 až 2022

250 Kč

Rádi Vám pomůžeme s uplatněním Vašeho nároku.

AK Čejková

Poznejte náš tým

Absolvovali jsme stovky soudních jednání zejména v oblasti občanského, rodinného a trestního práva. Pomohli jsme více než 1000 klientům.
Právní specializace
Právní specializace
Advokátní služby kanceláře jsou zaměřeny zejména na dopravu a dopravní nehody, jsme odborníci na pracovní, služební úrazy a nemoci z povolání.
Dlouhodobá praxe
Dlouhodobá praxe
Právní služby poskytujeme od roku 2012, od té doby jsme úspěšně absolvovali stovky soudních a správních řízení. Pomohli jsme více než 1000 klientům.
Lidský přístup
Lidský přístup
Pomáháme v těžkých životních situacích. Rádi se s Vámi sejdeme osobně v prostorách naší advokátní kanceláře nebo vyřídíme Vaše záležitosti po telefonu či e-mailem – záleží na Vás.
Top