Menu

Jaká je hodnota bodu u bolestného způsobeného dopravní nehodou?

16. 02. 2024
 | Jana Čekalová
Jaká je hodnota bodu u bolestného způsobeného dopravní nehodou?

Bolestné je náhradou za vytrpěnou bolest v rámci nemajetkové újmy na zdraví. Na bolestné mají právní nárok jak poškození z dopravních nehod, tak zaměstnanci, kterým se přihodil pracovní úraz nebo služební úraz, například vojáci, hasiči atd. Výše bolestného se stanovuje na základě bodového ohodnocení konkrétního zranění, přičemž je nutno posoudit také okolnosti úrazu.

Jakožto poškození z dopravní nehody máte nárok na náhradu bolestného. Tuto náhradu Vám poskytne pojišťovna viníka dopravní nehody, u níž měl viník dopravní nehody v jejím okamžiku sjednáno odpovědnostní pojištění z provozu motorových vozidel (tzv. povinné ručení).

K jednotlivým diagnózám se dle Metodiky Nejvyššího soudu ČR přiřazují tzv. body, přičemž bodové ohodnocení bolestného pro naše klienty provádí zkušení soudní znalci z oboru zdravotnictví. Výše jednoho bodu se pak stanoví dle níže uvedené tabulky.

 

Rok dopravní nehody

Hodnota bodu

2023

2022

403,53 Kč

378,39 Kč

2021

356,11 Kč

2020

341,25 Kč

2019

318,85 Kč

2018

295,04 Kč

2017

275,89 Kč

2016

264,67 Kč

2015

256,86 Kč

2014

251,28 Kč

Mnoho klientů si nechává zpracovat bodové ohodnocení úrazů od svého praktického lékaře. Ti však ve většině případů újmu na zdraví značně podhodnocují, proto je vhodné se s konkrétním ohodnocením bolestného obrátit na znalce z oboru zdravotnictví. Ten pro Vás vyhotoví posudek, který se může stát podkladem pro vymáhání nároku na zaplacení bolestného.

Rádi pro Vás necháme takový znalecký posudek zpracovat a pomůžeme Vám s uplatněním Vašeho nároku.

AK Čejková

Poznejte náš tým

Absolvovali jsme stovky soudních jednání zejména v oblasti občanského, rodinného a trestního práva. Pomohli jsme více než 1000 klientům.
Právní specializace
Právní specializace
Advokátní služby kanceláře jsou zaměřeny zejména na dopravu a dopravní nehody, jsme odborníci na pracovní, služební úrazy a nemoci z povolání.
Dlouhodobá praxe
Dlouhodobá praxe
Právní služby poskytujeme od roku 2012, od té doby jsme úspěšně absolvovali stovky soudních a správních řízení. Pomohli jsme více než 1000 klientům.
Lidský přístup
Lidský přístup
Pomáháme v těžkých životních situacích. Rádi se s Vámi sejdeme osobně v prostorách naší advokátní kanceláře nebo vyřídíme Vaše záležitosti po telefonu či e-mailem – záleží na Vás.
Top