Koronavirus – odškodnění nakažených osob v první linii

V současné době je velmi diskutovanou otázkou, zda osoby v první linii (zdravotníci, policisté, hasiči, osoby pracující v pečovatelských domovech a další), u kterých se projeví nákaza Koronavirem, mají nárok na odškodnění.

Příslušné orgány aktuálně zahájily jednání za účelem přijetí vhodných opatření, na základě kterých by se osoby v první linii nakažené Koronavirem mohly domáhat odškodnění. Nákaza u těchto osob by mohla být považována za pracovní úraz nebo nemoc z povolání. Vše však záleží na okolnostech konkrétního případu. Naše advokátní kancelář se v rámci své činnosti na odškodnění úzce specializuje, a proto jsme připraveni Vám v této oblasti poskytnout právní pomoc a aktuální informace o přijatých opatřeních.



O čem právě píšeme

COVID-19 jako nemoc z povolání a nárok zaměstnanců na odškodnění

Nemoc COVID-19 je přenosné a vysoce infekční onemocnění, k jehož přenosu může mj. dojít také při výkonu povolání. Dne 25. 3. 2020 vydal výbor Společnosti pracovního lékařství ČLS JEP Stanovisko k podmínkám uznání nemoci COVID-19 za nemoc z povolání ve smyslu nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání. Podrobnosti o tomto Stanovisku můžete naleznout v článku o Podmínkách pro uznání onemocnění COVID-19 za nemoc z povolání, který naleznete zde.

Celý článek…