Dopravní přestupky, pokuty pro řidiče, bodový systém, odebrání řidičského průkazu

Dostali jste POKUTU? Byli jste předvoláni na městskou či státní policii k PODÁNÍ VYSVĚTLENÍ? Spáchali jste PŘESTUPEK, nebo TRESTNÝ ČIN V DOPRAVĚ? Hrozí Vám odebrání řidičského průkazu? Byl Vám zadržen řidičský průkaz? Jste účastníky SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ? Byli jste účastníky dopravní nehody, kterou jste způsobili Vy nebo někdo jiný?

Naše advokátní kancelář je tu pro Vás a pomůže Vám v řešení situací jako například:

Dopravni prestupek obrazek

Dopravní přestupek

 • nepřiměřená rychlost;
 • nezastavení na stopce nebo na červené;
 • jízda pod vlivem alkoholu nebo omamné látky;
 • dopravní nehoda;
 • nesprávné parkování, odtah vozidla;
 • nedání přednosti v jízdě;
 • nedovolené předjíždění;
 • ujetí od dopravní nehody;
 • řízení bez řidičského oprávnění;
 • telefonování za jízdy; nebo
 • bodový systém.
Pokuta, ztráta řidičského oprávnění obrazek

Pokuta, ztráta řidičského oprávnění

Dopravní přestupek – pokuta – právní pomoc

Advokátní kancelář JUDr. Martiny Čejkové má dlouholeté zkušenosti s právem v oblasti dopravních přestupků, dopravních nehod, správních řízení s řidiči, odtahů vozidel, BODOVÝM SYSTÉMEM a hrozbou ztráty řidičského průkazu.

V případě, že jste porušili pravidla silničního provozu a hrozí Vám POKUTA, nezoufejte a obraťte se na naši advokátní kancelář. Jsme připraveni chránit Vaše práva.

Právní poradna

Konzultace ZDARMA, on-line poradna, právní zastoupení, sepsání smluv a právních listin,  právní rozbory a analýzy Vašeho problému, konzultace v případě spáchání přestupku, trestného činu.

Trestní právo

Trestní stíhání, trestní obhajoba, zahlazení odsouzení, podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody, zastupování poškozených a poradenství obětem trestných činů, příprava trestního oznámení, stížnosti.

Rodinné právo

Majetkové vztahy před uzavřením manželství (předmanželské smlouvy), vztahy mezi manžely, rozvod manželství, výchova a výživa nezletilého dítěte, určování otcovství, osvojení, vypořádání společného jmění manželů dohodou či soudem.

Obchodní právo

Zakládání obchodních společností, zápis do obchodního rejstříku,obchodní smlouvy, smlouvy o dílo, kupní smlouvy, smlouvy o obchodním zastoupení, reklamace, smluvní pokuty, vymáhání dluhů a pohledávek, s.r.o., k.s., v.o.s., a.s.