Ceny

Pro poškozené z dopravní nehod, pracovních úrazů a nemocí z povolání

Odměnu si účtujeme procentem z vymožené částky v rozsahu 10 % – 30 % dle počtu zastupovaných poškozených a náročnosti celého případu. Vyšší procenta odměny si účtujeme zejména v případě zahraničních dopravních nehod. Neplatíte tedy nic předem, konzultace jsou zdarma. Až poté, co bude připsána částka odškodnění na účet, provedeme stržení naší procentuální odměny.

Pro obviněné z dopravních přestupků, dopravních nehod a trestných činů

Obviněné zastupujeme úkonovou sazbou dle náročnosti konkrétního případu v rozmezí 2.500 Kč – 3.000 Kč + DPH. Jedná se o úkonovou sazbu a nikoliv hodinovou sazbu, tedy sazbu pro klienta výhodnější. Jednotlivými úkony právní služby se rozumí zejména: (i) převzetí věci, (ii) konzultace, (iii) sepis písemného podání a (iv) zastupování u jednání.

Jednorázové konzultace v kanceláři

Porady v kanceláři účtujeme částkou 2.500 Kč – 3.000 Kč + DPH. Za jednorázovou konzultaci považujeme schůzku do jedné hodiny.

Paušální odměna

Můžete si s námi domluvit i měsíční paušální odměnu, která při více hodinách právních služeb měsíčně pro Vás bude výhodnější.

Neváhejte nás kontaktovat a domluvit si schůzku, těšíme se na Vás.

O čem právě píšeme

Jaká je hodnota bodu u tzv. bolestného?

Jakožto poškození z dopravní nehody máte nárok na náhradu bolestného (tzn. vytrpěné bolesti). Tuto náhradu Vám poskytne pojišťovna viníka dopravní nehody, u níž měl v jejím okamžiku sjednáno odpovědnostní pojištění z provozu motorových vozidel (tzv. povinné ručení).

Celý článek…

Další články

Neposkytnutí pomoci řidičem dopravního prostředku

Pracovní úraz a nemoc z povolání

Odškodnění bolestného a ztížení společenského uplatnění v případě nemoci z povolání nebo pracovního úrazu