Trestní právo

Zastupování poškozených 

Jedním ze subjektů trestního řízení může být též OSOBA POŠKOZENÉHO. Trestní řád vymezuje poškozeného jako osobu, které bylo trestným činem ublíženo na zdraví, dále jako osobu, které byla trestným činem způsobena majetková škoda a nebo se může jednat o osobu, jíž byla trestným činem způsobena morální nebo jiná škoda.

Trestní právo – náhrada škody

Poškozený má nárok na NÁHRADU ŠKODY, která mu byla způsobena trestným činem. Tento nárok na NÁHRADU ŠKODY je nutné učinit nejpozději u hlavního líčení před soudem, a to do doby, než je zahájeno dokazování. Z návrhu musí být zřejmé, z jakých důvodů a v jaké výši se nárok na NÁHRADU ŠKODY uplatňuje. Uplatnění nároku na NÁHRADU ŠKODY V TRESTNÍM ŘÍZENÍ se poškozený může vyhnout zdlouhavému uplatňování nároku na náhradu škody v občanskoprávním řízení či placení soudních poplatků a dalších výdajů souvisejících s uplatňováním nároku v civilním řízení.

Advokátka JUDr. Martina Čejková Vás zastoupí v trestním řízení a řádně uplatní veškeré Vaše nároky na NÁHRADU ŠKODY. Jako zmocněnec poškozeného je ze zákona oprávněna zejména:

Obhajoba v trestním řízení

Zastupujeme obviněné v trestním řízení před policejními orgány a soudy, poskytujeme klientům veškeré právní prostředky k jejich OBHAJOBĚ, vypracujeme strategii OBHAJOBY včetně právního rozboru věci, uvádíme skutečnosti a důkazy, které vinu obviněného vyvracejí nebo alespoň zmírňují. Zajistíme vypracování znaleckých posudků a odborných vyjádření, napadáme procesní vady řízení.

O čem právě píšeme

Jaká je hodnota bodu u tzv. bolestného?

Jakožto poškození z dopravní nehody máte nárok na náhradu bolestného (tzn. vytrpěné bolesti). Tuto náhradu Vám poskytne pojišťovna viníka dopravní nehody, u níž měl v jejím okamžiku sjednáno odpovědnostní pojištění z provozu motorových vozidel (tzv. povinné ručení).

Celý článek…

Další články

Neposkytnutí pomoci řidičem dopravního prostředku

Pracovní úraz a nemoc z povolání

Odškodnění bolestného a ztížení společenského uplatnění v případě nemoci z povolání nebo pracovního úrazu