Trestní právo

Zastupování poškozených 

Jedním ze subjektů trestního řízení může být též OSOBA POŠKOZENÉHO. Trestní řád vymezuje poškozeného jako osobu, které bylo trestným činem ublíženo na zdraví, dále jako osobu, které byla trestným činem způsobena majetková škoda a nebo se může jednat o osobu, jíž byla trestným činem způsobena morální nebo jiná škoda.

Trestní právo – náhrada škody

Poškozený má nárok na NÁHRADU ŠKODY, která mu byla způsobena trestným činem. Tento nárok na NÁHRADU ŠKODY je nutné učinit nejpozději u hlavního líčení před soudem, a to do doby, než je zahájeno dokazování. Z návrhu musí být zřejmé, z jakých důvodů a v jaké výši se nárok na NÁHRADU ŠKODY uplatňuje. Uplatnění nároku na NÁHRADU ŠKODY V TRESTNÍM ŘÍZENÍ se poškozený může vyhnout zdlouhavému uplatňování nároku na náhradu škody v občanskoprávním řízení či placení soudních poplatků a dalších výdajů souvisejících s uplatňováním nároku v civilním řízení.

Advokátka JUDr. Martina Čejková Vás zastoupí v trestním řízení a řádně uplatní veškeré Vaše nároky na NÁHRADU ŠKODY. Jako zmocněnec poškozeného je ze zákona oprávněna zejména:

Obhajoba v trestním řízení

Zastupujeme obviněné v trestním řízení před policejními orgány a soudy, poskytujeme klientům veškeré právní prostředky k jejich OBHAJOBĚ, vypracujeme strategii OBHAJOBY včetně právního rozboru věci, uvádíme skutečnosti a důkazy, které vinu obviněného vyvracejí nebo alespoň zmírňují. Zajistíme vypracování znaleckých posudků a odborných vyjádření, napadáme procesní vady řízení.

O čem právě píšeme

Bodový systém v souvislosti s dopravními přestupky

Bodový systém je nástrojem preventivního působení na řidiče. Jeho hlavním cílem je snížení počtu dopravních přestupků a nehodovosti. Za určité dopravní přestupky se získávají trestné body, kdy při součtu těchto bodů a dosažení maximálního počtu 12 bodů, musí držitel řidičského oprávnění na jeden rok odevzdat řidičský průkaz. Od roku 2022 se chystá novela bodového ohodnocení dopravních přestupků.

Celý článek…

Další články

Novela zákoníku práce – změny v odškodňování nemajetkové újmy

COVID-19 jako nemoc z povolání a nárok zaměstnanců na odškodnění

Podmínky pro uznání onemocnění COVID-19 za nemoc z povolání